Zápis nových žáků do ZUŠ Tachov pro šk. rok 2021/2022

Zápis nových žáků do ZUŠ Tachov

pro školní rok 2021 / 2022 pro děti od 5 let a starší (k 1.9.2021) /sólový zpěv + LDO od 6ti let/ se koná:

Tachov:
  22. – 24. června 2021   –  všechny obory

od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZUŠ – zámek

Bor: 22.- 24. června 2021   –  hudební a výtvarný obor

od 12.00 do 16.00 hodin v budově ZUŠ – pavilon MŠ

Přimda:  23. června 2021  –  hudební obor  – od 12.00 do 16.00 hodin v ZŠ

STUDIJNÍ OBORY A ZAMĚŘENÍ 

HUDEBNÍ OBOR

(Hra na hudební nástroj, sólový zpěv, sborový zpěv –  TDS)

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

*  Přihlášku do školy naleznete na www.zustachov.cz.

*  Od 1.6.2021 do 18.6.2021 můžete odeslat sken vyplněné a podepsané přihlášky na e-mail adresu: zastupce@zustachov.cz, nebo doručit do schránky školy, nebo lze vyplnit přihlášku osobně v termínu zápisu.
*  Dostavte se k zápisu do budovy školy (uchazeč se svým zákonným zástupcem). U vstupu do budovy obdržíte informace o místě konání zápisu. Pro vstup do budovy není nutný test. Podmínkou je zakrytí úst respirátorem, uchazeči do 15ti let stačí zdravotní rouška.
*  Součástí zápisu je talentová zkouška. (Podmínky pro přijetí viz www.zustachov.cz,
ZUŠ / Přijímání žáků.)
*  Zápis do ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 sb., v platném znění.
*  Podmínkou vzdělávání v ZUŠ je uhrazení úplaty ve stanoveném termínu.

*  Nevyhovuje-li Vám vypsaný termín, domluvte si prosím jiný na uvedených kontaktech:
Telefon: 374 722 231, 374 722 098,  E-mail: reditel@zustachov.cz, zastupce@zustachov.cz.

Přijďte k nám rozvinout svůj talent – těšíme se na vás!

V Tachově dne 27. května 2021

Mgr. Jana Válová, ředitelka školy

IMG

Zapis-ZUS-Tachov-2021_2022