OZNÁMENÍ

Vážení rodiče a žáci,

Základní umělecká škola Tachov včetně svých odloučených pracovišť v Tachově, Boru a na Přimdě se stávkou učitelů souhlasí.

Stávku učitelů, která proběhne ve středu 6.11.2019, však prozatím jen podpoří.

Zároveň jsme se rozhodli, že výuka v ZUŠ Tachov i na odloučených pracovištích bude v tento den probíhat v plném rozsahu.

Naším cílem není komplikovat organizaci času vás žáků i vašich rodičů

a chceme vám umožnit, abyste k nám i v tento den měli možnost přicházet

se umělecky vzdělávat.

 Mgr. Jana Válová

ředitelka ZUŠ Tachov

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, žáci, i příznivci naší školy,

uběhl již více než měsíc od chvíle, kdy jsme 2.9.2019 společně slavnostně zahájili další, v pořadí již 66. školní rok v historii školy. Jsme rádi, že u nás mnoho žáků ve vzdělávání pokračuje a že jsme mohli přivítat i nové žáky do všech oborů školy.

V době letních prázdnin jsme se snažili za podpory města Tachova a zřizovatele školy, Plzeňského kraje, provést rozsáhlou rekonstrukci učebny LDO a připravit pro žáky nové tvůrčí prostředí učebny, zároveň se nám podařilo vyměnit i další okna v budově školy.

Celkem v letošním školním roce 2019/2020 školu navštěvuje 794 žáků, z toho 2 dospělí studující žáci. Žáky vzděláváme nejenom v Tachově, ale i v Boru a na Přimdě.

V letošním roce se na vzdělávání bude pečovat 27 pedagogických pracovníků, nově v naší škole pracuje 1 vyučující sólového zpěvu a také 1 vyučující LDO. Další, neméně důležité, práce ve škole zabezpečuje ještě 6 provozních zaměstnanců.

Kromě vzdělávání žáků nás i v letošním školním roce čeká mnoho akcí, soutěže žáků ZUŠ, přehlídky, koncerty, vernisáže výstav, divadelní představení – a právě to první by mělo být letos slavnostní u příležitosti otevření nové divadelní scény.

O všech akcích a společných setkávání vás rádi budeme předem informovat a nabídneme i malá ohlédnutí za nimi.

Přeji hezký, klidný a úspěšný nový školní rok 2019/2020 nám všem.                                                     

                                                                                                                   J.Válová, ředitelka školy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 INFORMACE KANCELÁŘE ŠKOLY                                       


DORUČOVACÍ ADRESA: Základní umělecká škola

                                               Rokycanova 1

                                               347 01 Tachov

E-MAIL: kancelar(zavináč)zustachov.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA: 7wqgj92

TELEFONNÍ KONTAKTY : 374 722231
                                                   608 294523

ÚŘEDNÍ HODINY:
ÚTERÝ a ČTVRTEK 14.00 – 16.00 hodin

 

Přihláška 2019 

 

  

O škole ...


 

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 má ve městě Tachov dlouholetou tradici – vznikla v roce 1953. V současné době školu navštěvuje téměř 900 žáků, kteří jsou vzděláváni ve všech 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém. Kromě Tachova škola nabízí vzdělávání žákům ve městě Bor, kde probíhá vzdělávání žáků v hudebním, výtvarném oboru a literárně dramatickém oboru. Na Přimdě probíhá vzdělávání žáků v hudebním oboru.

V Tachově v současné době škola působí v krásných prostorách tachovského zámku v centru města. Škola se pyšní stylovou výstavní síní v přízemí budovy, moderním tanečním sálem, výtvarným ateliérem, keramickou dílnou, divadelní scénou přizpůsobenou na loutkoherectví s mobilním hledištěm a především krásným koncertním sálem pro 100 posluchačů.  V Boru probíhá výuka v místní ZŠ a upravených prostorách MŠ, na Přimdě pak v ZŠ.

ZUŠ Tachov poskytuje vzdělávání pro talentované děti od pěti let až do dospělosti. Pro zájemce nad 18 let je organizováno studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky je možné uskutečnit tzv. rozšířené vyučování pro přípravu ke studiu na středních a vysokých uměleckých  školách. 


 

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_2024.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.