ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TACHOV

Doplňující informace k provozu školy od 12.4.2021 pro žáky sólového a sborového zpěvu

Vážení rodiče a žáci,
na základě dnešní aktuální a upřesňující informace vám musím oznámit, že od pondělí 12.4.2021 ještě nemůžeme v ZUŠ poskytovat v individuální výuce v Hudebním oboru prezenční výuku 1+1 ve studijním zaměření Sólový zpěv.

Výuka zpěvu není ještě v 1. fázi otevírání škol povolena. Bohužel v zaslaných materiálech MŠMT tato skutečnost nebyla u informací pro ZUŠ patrná.

Výuka sólového zpěvu prozatím ještě bude probíhat pouze distančně. Žáci sólového či sborového zpěvu mohou po domluvě s třídním učitelem přijít do naší školy na konzultace k výuce (předání notového materiálu, rozbor a vyhodnocení zaslaných nahrávek, domácí práce poslech ukázek, posílení dechu – dechová cvičení atp.)


Omlouvám se za nepřesnou informaci pro naše zpěváky a věřím, že už i oni si brzy budou v naší škole zase moci zazpívat!

V Tachově 9.4.2021
Mgr. Jana Válová
ředitelka školy

Prezenční výuka v omezeném režimu od 12.4.2021

Vážení rodiče a žáci,

s radostí vám pro nás i vás velmi příznivou zprávu, že naše škola může v omezeném provozu od pondělí 12.4.2021 na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 6.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 6.04.2021  poskytovat prezenční  výuku, a to:

 • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák)+ 1(učitel), distanční výuka již poskytována nebude
 • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu 1+1. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Organizace výuky v ZUŠ Tachov od 12.04.2021

 • individuální výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů
 • výuka v kolektivních oborech bude probíhat ve všech oborech vzdělávání distančně,  zároveň dle harmonogramu budou probíhat konzultace jednotlivých žáků   
 • organizací a vytvoření harmonogramu konzultací žáků byli pověřeni třídní učitelé,  přednostně v prvním týdnu výuky budou konzultace určeny především pro letošní žáky závěrečných ročníků, tj. žákům 7.r./I. st. a 4. r./II. st. vzdělávání. Případný další zájem o konzultaci z vaší strany prosím řešte se svým třídním učitelem, rádi vám vyjdeme vstříc!
 • je nutné třídním učitelům dát obratem zpětnou vazbu, že se výuky či konzultace zúčastníte, tím nám pomůžete k optimalizaci harmonogramu konzultací a hladkému rozjezdu jiného systému výuky
 • v budově školy i při výuce je nařízena pro žáky povinnost nošení zdravotních roušek či respirátorů FFP2 (odkrýt ústa mohou žáci pouze při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje, pedagog může použít ochranný štít)
 • při vstupu do budovy a před odchodem ze školy je nutné provést dezinfekci rukou
 • každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (týká se žáků zpěvu, hry na dechové nástroje)
 • na výuku přicházejte včas, nejdříve však 10 minut před výukou či konzultací
 • řiďte se pokyny vašeho třídního učitele, případně jiných zaměstnanců školy
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

Pokyny k zajištění hygienických a BOZ pravidel

Informace k výuce, způsobu příchodu odchodu, dezinfekce rukou, pobytu ve třídě či v budově školy či zámeckého mlýna jsou uvedeny v Manuálu MŠMT, připraveného k 6.4.2021.– prosím, důkladně pročtěte.

Z metodiky MŠMT vyplývá doporučení nenavštěvovat školu zejména dětem, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

 • mají teplotu nebo jsou nemocní
 • mají respirační potíže (rýmu, ucpaný nos), suchý kašel, bolest v krku
 • mají zažívací obtíže, ztrátu chuti, čichu
 • bolest hlavy, svalů či kloubů
 • je jim nebo rodině nařízena izolace či karanténa
 • vstup třetím osobám do budovy školy je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk se žáky (např. kontrolní orgány, zástupci zřizovatele, osoby provádějící nutné opravy), vstup zákonným zástupcům žáků není povolen
 • další informace viz materiály v příloze

Na závěr vám všem chci poděkovat za důvěru v nás i naši školu a veškerou podporu. Velmi si jí vážíme!

Těm, kdo tak ještě neučinili, připomenout, že podmínkou vzdělávání žáků v naší škole je uhrazení úplaty, tak vás prosím o splnění této podmínky, tak abychom všechny žáky mohli nadále vzdělávat a zajistit provozní podmínky pro vzdělávání žáků až do konce II. pololetí školního roku, tj. do 30.6.2021.

V Tachově 8.04.2021, Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

priloha_892301223_1_INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-12.-DUBNA-2021.docx

priloha_892301223_8_MSMT_Manual-k-provozu-skol_aktualizovany_k-rozeslani

priloha_892301223_3_MO-MZ_opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni__dne-12.-4.-2021-do-odvol.._

Vážení rodiče a žáci,

chci vás všechny pozdravit po Velikonočních prázdninách a informovat vás o současných možnostech výuky ve škole.

Z důvodu stále trvajícího nouzového stavu až do 11.4.2021, ve škole ode dneška, 6.4. až do pátku 9.4.2021 bude nadále probíhat pouze výuka žáků na dálku.

Netrpělivě společně čekáme na výsledek dnešního odpoledního jednání vlády k otázce otevírání škol.

Mohu Vám již dnes sdělit, že jsme jako škola byli zařazeni do 1. etapy otevírání škol a tudíž bychom mohli, jakmile bude znám termín otevírání škol, spustit prvotně individuální výuku žáků 1+1(žák + učitel) a pro kolektivní obory možnost individuálních konzultací! Jsme za to rádi a moc se všichni na vaše děti, naše žáky, těšíme.

Doufám, že brzy nastane chvíle, kdy vám budu posílat informaci -otvíráme a spouštíme prezenční výuku!

Děkujeme, že pevným mostem mezi námi a vašimi dětmi! Moc si toho vážíme!

Hezké aprílové dny přeje Jana Válová ředitelka ZUŠ Tachov