ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TACHOV

Informace pro rodiče a žáky o provozu a režimu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

chci vás informovat, že naše škola včetně odloučených pracovišť od 14.10.2020 až do odvolání      je povinna na  základě Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10.2020 zrušit veškerou prezenční výuku žáků. Škola v tomto období bude nadále poskytovat distanční výuku žáků kromě stanovených dnů volna a prázdnin MŠMT. V souvislosti s tímto a také s Usnesením vlády ČR č.1021 ze dne 12.10.2020 také rušíme veškeré akce školy, které se měly uskutečnit v měsíci říjnu v naší škole či v  prostorách jiných subjektů.

Počítáme se zrušením prezenční výuky žáků jen na dobu stanovenou nadřízenými orgány. Pokud by nastala jiná, příznivější situace, ihned vás prostřednictvím našich webových stránek a face booku     o zahájení a režimu výuky budeme informovat.

Režim a provoz školy:

14.10. – 23.10. 2020 – Distanční výuka žáků

26.10. a 27.10. 2020 – Dny volna, stanovené MŠMT, distanční výuka žáků neprobíhá

28.10. 2020              – Státní svátek ČR

29. a 30.10. 2020     – Podzimní prázdniny, stanovené MŠMT, distanční výuka žáků neprobíhá

Předpokládaný termín zahájení výuky v režimu dle nařízení nadřízených orgánů je pondělí 2.11.2020.

Jednáme na vyšší úrovni o tom, že i naše škola je schopna spustit nejenom individuální výuku, ale

 i směnný provoz tříd a skupin, zajistit a respektovat všechna hygienická opatření a nařízení, tak jako doposud.

Současná situace nás, jako vás, netěší.

Děkujeme vám za pochopení.

 V Tachově 13.10. 2020                                                                Mgr. Jana Válová

                                                                                                   ředitelka ZUŠ Tachov

2020-Krizova-opatreni-12.10.2020sb166-20

Prezenční výuka od pondělí 12.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

určitě čekáte na další informace a pokyny k výuce a provozu školy od 12.10.2020. 

S radostí vám oznamuji, že prezenční výuka v ZUŠ Tachov i na odloučených pracovištích není již od pondělí 12.10.2020 zakázána, ale je pouze omezena.

Na základě dokumentů UV ČR č.997, MO KHS PK č.9  a informací FAQ z MŠMT bude  od pondělí 12.10.2020 v naší škole probíhat individuální výuka žáků bohužel pouze v hudebním oboru.

Organizace výuky v ZUŠ Tachov a na odloučených pracovištích od 12.10.2020 dle Usnesení vlády č. 997:

1) HO – individuální výuka: povoleno 1+1 (tj. 1 učitel +1 žák)

            Výuka nástrojové hry:

           – žáci budou docházet na vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin

  – pokud jsou žáci ve skupince individuální výuky (např. 2 žáci), pak třídní učitel těmto žákům zorganizuje výuku dle nařízení  vlády a pokynů ředitelky školy tak, aby na výuku přicházeli a byli

              vyučováni odděleně
     Výuka sólového zpěvu:

         – vzhledem ktomu, že zpěv není ve výuce povolen (viz bod 6. Usnesení vlády č. 997), bude výuka sólového zpěvu zaměřena pouze teoreticky

         – žáci budou docházet na vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin, u skupinek žáků platí stejné pravidlo, jako u nástrojové výuky

 3) Výuka žáků VO, TO, LDO a HO – kolektivní výuka ( PHV, HN, sborový zpěv, hudební dílna, souborová hra, DOM) bude nadále probíhat pouze formou distančního vzdělávání.

 Prosím vás i naše žáky o důsledné dodržování  nastavených hygienických opatření ve škole, stále platí, že není povolen vstup do budovy školy žákům s teplotou, s respiračními potížemi, nemocným,

  žákům, kterým byla nařízena izolace či karanténa. V případě alergií je nutné předložit  třídnímu učiteli od lékaře  potvrzení. V případě změn, prosím, ihned informujte

  třídního učitele či vedení školy.
  Na pondělí 26.10. a úterý 27.10. 2020 jsou MŠMT stanoveny  na základě Opatření MŠMT Č.j.: MŠMT- 39185/2020-1 ze dne 8.10.2020 dny volna, dle UV ČR ze dne 8.10.2020 je z v těchto dnech

  zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, v tyto dny nebude  v ZUŠ Tachov  včetně odloučených pracovišť  probíhat prezenční výuka ani distanční výuka žáků.

  Na čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020 jsou dle  dokumentu MŠMT Organizace školního roku 2020/2021 stanoveny podzimní prázdniny.


 Věřím, že společně vše zvládneme.

 Přeji všem zdraví a hezký víkend. Věřím, že společně vše zvládneme.

J. Válová

ředitelka školy

2020_FAQ_aktualizovane-informace-MSMT

MO-KHS-PK-c.9

UV-997-2020-10-08

Uzavření školy od 5.10. do 16.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

dle vůle vyšší moci vám všem bohužel musím napsat zprávu, ze které nikdo z nás v ZUŠ Tachov nemáme radost.

Ačkoliv nemáme žádného žáka ani zaměstnance v izolaci či karanténě, tak bohužel od 5.10. do 16.10. 2020 dle nařízení KHS v Plzni ze dne 30.9.2020 a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 se naše škola včetně odloučených  pracovišť uzavře  a my budeme muset přistoupit k realizaci distanční výuky.

MŠMT škole tento způsob ukládá a my doufáme, že vy nám v tom pomůžete a do výuky na dálku se s námi zapojíte. Naši učitelé budou pracovat ze školy, forma výuky není přesně dána, všichni učitelé s vámi budou na dálku spolupracovat, komunikovat, předávat pokyny a materiály k výuce…tak, jak je to v našich či vašich možnostech.

Zároveň nastaví i formu případné zpětné vazby od vás. Osvědčily se nám na jaře tohoto roku některé způsoby komunikace – jako je PC, mobilní telefon, tablet, e-mail, programy Skype, Whatsapp, ale můžeme také předávat materiály i v tištěné podobě. V ideálním případě by měla výuka probíhat dle rozvrhu nebo alespoň v konkrétním dnu výuky.

Bohužel dle nařízení KHS nemáme povolenu ani možnost případných individuálních konzultací.

Naši učitelé udělají vše pro to, aby vám v rámci možností distanční výuky poskytli co nejkvalitnější vzdělávání. Prosím vás o vzájemnou komunikaci a pomoc.

Děkuji vám za pochopení, přeji vám hodně zdraví a věřím, že brzy vám budu psát radostnější zprávu o tom, jak se na vás od  19.10.2020 zase těšíme!

Poznámka: V příloze jsou přiloženy materiály: Nařízení KHS v Plzni ze 30.9.2020 a Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020

V Tachově  1.10.2020

Jana Válová, ředitelka školy

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30.9.2020-c.-957-nouzovy-stav-platne-od-5.10.2020-na-dobu-30-dnu

Narizeni-Krajske-hygienicke-stanice-Plzenskoho-kraje-se-sidlem-v-Plzni-c.6-2020

Informace-Plzensky-kraj