ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TACHOV

Oznámení pro rodiče a žáky

Na základě MO vlády  ČR ze dne 26.2.2021 a rozhodnutím o prodloužení
Nouzového stavu v ČR až do 31.3.2021 vám sděluji, že až do odvolání 
bude v ZUŠ Tachov, včetně odloučených pracovišť, probíhat výuka žáků
nadále jen distanční formou.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Mgr. J. Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Aktuální informace

Vážení rodiče a žáci,

informujeme Vás o tom, že na základě aktuální legislativy od 15.2.2021, až do odvolání, stále pokračuje výuka v naší škole pouze distanční formou na dálku. Přikládáme i aktuální legislativní materiály.

Od 22.2. do 26.2.2021 dle Organizace školního roku MŠMT jsou pro okres Tachov stanoveny Jarní prázdniny. V tomto týdnu nebude probíhat distanční výuka.

O veškerých změnách vás budeme rádi ihned informovat.

Děkujeme, že zůstáváte s námi!

Mgr. Jana Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Přílohy:

Usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14. 2.  2021 o vyhlášení nouzového stavu a Usnesení vlády ČR č. 129 ze dne 14. 2. 2021, kterým se omezuje s účinností ode dne 15. 2. 2021 od 00:00 hod. do dne 28. 2. 2021 do 23:59 hod. provoz škol, MŠMT – informace k provozu škol.

Podle Usnesení vlády ČR č. 129 bodu 3, písm. h) se mohou konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů

INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-15.-UNORA-2021-DO-28.-UNORA

skoly-0129

nouzovy-stav-0125

Úplata za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

k úplatě za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2020/2021 sdělujeme tyto informace:

 • platební předpisy na úhradu úplaty za vzdělávání žáků na II. pololetí bude kancelář školy  odesílat na vámi uvedené e-mailové adresy od pondělí 25.1.2021, prosíme vás o včasnou úhradu úplaty za vzdělávání, nejpozději pak do konce termínu splatnosti – vaší vstřícnosti, podpory a pochopení v nelehké době si velmi vážíme
 • pokud v brzké době platební předpis na úhradu úplaty na II. pololetí školního roku neobdržíte, prosím, kontaktujte kancelář školy – kancelar@zustachov.cz, tel 374 722 231
 • vzdělávání v Základních uměleckých školách není povinné a není zdarma – povinnou podmínkou pro vzdělávání v ZUŠ je úhrada úplaty za vzdělávání žáků v ZUŠ, výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vždy na celý školní rok, řídí se přesně danými pravidly, její výši během školního roku nelze měnit-podrobně viz vnitřní směrnice ZUŠ Tachov o výši úplaty za vzdělávání
 • termín úhrady úplaty za vzdělávání na II. pololetí jsme vzhledem k situaci posunuli a prodloužili jsme i termín splatnosti na 1 měsíc
 • v případě, že nemůžete z objektivních příčin dodržet termín splatnosti, kontaktujte kancelář školy či vedení školy – na základě vaší žádosti vám vyjdeme vstříc-posuneme termín úhrady nebo k uhrazení nabídneme splátkový kalendář
 • žákům, kteří nemají uhrazenou úplatu za vzdělávání v ZUŠ, nemůžeme poskytovat vzdělávání
 • žáci, kteří neuhradili úplatu za vzdělávání za I. pololetí ani v domluveném prodlouženém či jiném termínu, nebudou již od 1.2.2021 žáky školy a nebude jim poskytováno vzdělávání
 • žák může být řádně odhlášen z výuky v ZUŠ Tachov vždy jen na základě písemné odhlášky pouze na konci I. pololetí či konci školního roku
 • věříme, že vše společně do budoucna zvládneme, v případě nejasností a dotazů vám rádi vše vysvětlíme a zodpovíme

V Tachově 22.1. 2021.
Jana Válová, ředitelka školy

Hodnocení žáků za 1. pol. šk. roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

k hodnocení výsledků vzdělávání za I. pololetí školního roku 2020/2021 sdělujeme tyto informace:

 • žáci naší školy budou, jako obvykle, hodnoceni formou klasifikace, výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny známkou 1-4
 • žákům bude připraven ke konci I. pololetí výpis vysvědčení
 • bude-li ve škole probíhat prezenční výuka, obdrží žáci od svých třídních učitelů výpis vysvědčení v řádném termínu pro vydávání vysvědčení, tj., 28.1.2021
 • nebude-li probíhat v závěru I. pololetí škol. roku probíhat prezenční výuka, žáci obdrží výpis vysvědčení nejpozději do 3 dnů od zahájení prezenční výuky ve škole
 • do vydání výpisu vysvědčení v jiném termínu se mohou žáci či zákonní zástupci žáků informovat o výsledcích vzdělávání u svých třídních učitelů
 • u žáků, u kterých výsledky vzdělávání nemůžeme z objektivních příčin hodnotit na konci     I. pololetí škol. roku, může hodnocení jejich vzdělávacích výsledků za I. pololetí škol. roku proběhnout dodatečně, a to na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do ukončení hodnocení za II. pololetí příslušného školního roku
 • žáci, u kterých z objektivních příčin nebyly hodnoceny výsledky vzdělávání za I. pololetí, mohou za splnění podmínek pro vzdělávání v ZUŠ Tachov pokračovat ve vzdělávání ve škole i v II. pololetí škol. roku
 • za I. pololetí školního roku nejsou dle výše jmenované vyhlášky hodnoceni žáci Přípravného studia, kterým při zahájení škol. roku bylo 5, 6 nebo 14 let – tito žáci jsou vždy hodnoceni až na konci školního roku, kdy obdrží  Potvrzení o studiu

V Tachově 18.1. 2021, Mgr. Jana Válová, Ředitelka ZUŠ Tachov