ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TACHOV

Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 10.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 3.5.2021 a dokumentu MŠMT “Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 7.05.2021 může škola poskytovat výuku či konzultace ve vnitřních  i venkovních prostorách takto:

 • HO – prezenční individuální výuku v režimu až 3 žáci+ 1 učitel – hra na hudební nástroje, výuka sólového zpěvu, výuka hudebních dílen a konzultace až 3 žáků současně v Hudební nauce, kde nadále probíhá ještě i distanční výuka žáků. Není povinnost doložení potvrzení či čestného prohlášení.
 • HO, VO, LDO, TO, TDS a DOM – ve skupinové výuce mohou probíhat konzultace či omezená výuka žáků uvnitř či ve venkovním prostoru v režimu až 3 žáci+1 učitel bez povinnosti doložení potvrzení či čestného prohlášení. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat i distanční výuka.
 • Dále je v ZUŠ možné nově poskytovat výuku či konzultace žáků ve venkovních prostorách až do velikosti skupiny 30 účastníků, ale s povinností rozestupů 1 žák na 15m2.
 • Je povinnost se před výukou prokázat potvrzením či čestným prohlášením dle bodu č. 14 platného Mimořádného opatření MZ ze dne 3.5.2021. Výjimku mají pouze žáci do 6 let věku, kteří se nemusejí prokazovat žádným dokladem. Tento způsob výuky  lze využít jen v případě příznivého počasí, také dle charakteru výuky. Organizací výuky a předáním informací žákům a rodičům o případné výuce ve venkovních prostorech jsou pověřeni třídní učitelé.

Omezení výuky:

 • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nemohou probíhat v TO individuální konzultace ani výuka. Výuka bude nadále probíhat distanční formou. Otevření prezenční výuky pod vedením tanečního pedagoga organizujeme od pondělí 17.5.2021. O organizaci výuky nebo v případě možného dřívějšího zahájení prezenční výuky budeme žáky i rodiče včas informovat.
 • LDO – z důvodu nemoci paní učitelky není možné až do 19.5.2021 v LDO poskytnout prezenční výuku ani individuální konzultace. Výuka bude ale nadále probíhat v omezené míře distanční formou. V případě možnosti dřívějšího zahájení prezenční výuky LDO budeme rodiče i žáky informovat s předstihem.

Testování žáků v ZUŠ na výuku či konzultace až do 3 žáků současně neprobíhá, testování v ZUŠ neprobíhá ani v případě využití skupinové výuky do 30 účastníků ve venkovních prostorách. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.

Čestné prohlášení – připravujeme pro vás a pro zjednodušení přístupu na výuku vlastní dokument, který bude od 10.5.2021 ke stažení na našich webových stránkách

Pokyny k zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na naše žáky, Vaše děti.  Zásadnější uvolnění v případě příznivé pandemické situace pro potřeby naší výuky očekáváme od 17.5.2021.

V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 7.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 3.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 7.5.2021

mimoradne-opatreni-3.5.-1

priloha_904587480_0_Informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_final-k-odeslani

Výuka od středy 5.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám změnu, že od středy 5.5.2021 naše škola může nadále poskytovat jen v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 3.5.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 3.05.2021  prezenční výuku či konzultace ve vnitřních  i venkovních prostorách, a to:

 • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu až 3 žáci+ 1 učitel – hra      na hudební nástroje, výuka sólového zpěvu, výuka hudebních dílen a konzultace až 3 žáků současně v Hudební nauce, kde nadále probíhá ještě i distanční výuka žáků
 • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace či omezená výuka žáků již také v režimu až 3 žáci+1 učitel. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.
 • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nebudou probíhat v TO individuální konzultace.  Zastoupením je pověřen korepetitor TO. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
 • LDO – z důvodu karantény nebudou až do odvolání probíhat v LDO individuální konzultace. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
 • Dále je v ZUŠ možné poskytovat výuku či konzultace žáků ve venkovních prostorách až do velikosti skupiny 20 účastníků, ale s povinností rozestupů 1 žák na 15m2 a prokázáním se před výukou potvrzením či čestným prohlášením dle bodu č. 14 platného Mimořádného opatření MZ -viz příloha. Tento způsob výuky v současné době z důvodu počasí, možností školy, charakteru výuky a nastavení podmínek výuky v legislativě v ZUŠ Tachov nelze využít.

Testování žáků v ZUŠ ani v této fázi výuky či konzultací až do 3 žáků současně neprobíhá, testování v ZUŠ neprobíhá ani v případě využití skupinové výuky do 20 účastníků ve venkovních prostorách. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na naše žáky, Vaše děti. Stále je možné se účastnit konzultací či výuky v omezeném režimu. Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas či v rotaci výuky a konzultací dle harmonogramu, který na základě vašeho zájmu učitelé připraví, představit a zkonzultovat vaši práci.

V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 4.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 3.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 3.5.2021

mimoradne-opatreni-3.5.

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-45-final

Výuka od pondělí 3.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám, že od pondělí 3.5.2021 naše škola může i nadále poskytovat v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 26.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 26.04.2021  prezenční výuku, a to:

 • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák)+ 1(učitel) – hra na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu
 • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu 1(žák)+1(učitel). V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.
 • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nebudou probíhat v TO individuální konzultace.  Zastoupením je pověřen korepetitor TO. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
 • LDO – z důvodu karantény nebudou až do odvolání probíhat v LDO individuální konzultace. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na vás i vaše děti. Stále je možné se účastnit konzultací. Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas a třeba jen v rámci omezeného času konzultace potkat se tváří v tvář se svými učiteli.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 28.04.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 26.4.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ke dni 26.4.2021

uv-418-2021-MO-MZ-CR-priloha-1

priloha_900731520_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-3.5_final

Provoz školy a výuka od 26.4.2021

Vážení rodiče a žáci,
oznamujeme vám, že od pondělí 26.4.2021 naše škola může i nadále poskytovat v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 19.04.2021 poskytovat prezenční výuku, a to:

 • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák) + 1(učitel) – hra na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu
 • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu (žák)+1(učitel).

V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na vás i vaše děti. Přihlaste se i své děti prostřednictvím vašich třídních učitelů na námi nabízené konzultace.

Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas a třeba jen
v rámci omezeného času konzultace zazpívat, malovat, tvořit, hrát s loutkou, zatančit a potkat se tváří v tvář se svými učiteli.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 21.04.2021
Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:
Mimořádné opatření MZČR ze 19.4.2021
MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ke dni 19.4.2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani

priloha_897872268_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20.-4