Hudební obor

Zahájení výuky v r. 1953

Počet žáků: v rozmezí 450 – 500 žáků

Hudební obor v ZUŠ Tachov existuje od samotného založení tehdy ještě Hudební školy v Tachově od roku 1953.

V současné době v hudebním oboru vzděláváme žáky v individuální nebo kolektivní výuce v Tachově nebo v místech dalšího poskytování vzdělávání v  Boru a na Přimdě.

Individuální výuku v ZUŠ Tachov navštěvuje obvykle okolo 300 žáků. Žáci se v rámci individuální výuky mohou se učit hrát na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, na akordeon, housle, violoncello, kytaru, dechové nástroje dřevěné i žesťové a bicí nástroje.

Z lidových nástrojů pak na dudy. Dále mohou navštěvovat hodiny sólového zpěvu.

V individuální výuce v přípravném studiu žáci v rámci výuky navštěvují vyučovací předmět Přípravnou hudební výchovu (1-2 roky), případně předmět Přípravu hry na nástroj. V základním studiu se žáci již věnují hře na vybraný nástroj či sólovému zpěvu, současně navštěvují i druhý povinný předmět Hudební nauku (5 let), kde získávají vědomosti v oblasti hudební teorie a rozvíjejí dovednosti v oblasti intonace, pohybového a rytmického cítění.

Kolektivní výuku navštěvuje obvykle okolo 150 žáků. Škola věnuje velkou pozornost rozvíjení hudebních předpokladů žáků v přípravném i základním studiu ve sborovém zpěvu (Tachovský dětský sbor a tři přípravné sbory Cvrčci, Plamínek a Sluníčko),  v základním studiu pak v orchestrální hře (Dechový orchestr mladých) a hře souborové či v komorním zpěvu.

Tyto soubory a seskupení žáků reprezentují ZUŠ Tachov nejenom na Tachovsku, ale i v celém regionu a v zahraničí.