Literárně dramatický obor

Zahájení výuky v r. 1980

Počet žáků: 50 – 60

První krok dítěte v našem oboru je seznámení se základy dramatické výchovy prostřednictvím tvořivých činností, které rozvíjí slovní zásobu, slovní komunikaci, výslovnost, partnerské cítění, obrazotvornost, soustředění, rytmické cítění, atp…

Vyučuje se v kolektivu, základním principem výuky je dramatická hra, výsledkem je dramatické sdělení. Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k vytváření divadelního tvaru inscenace. Ve slovesném projevu od drobných literárních útvarů až po vytváření scénářů.

Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k předloze. Žáci si v ročnících volí přiměřenou předlohu, hlouběji se seznamují s literaturou, vědomě a tvořivě uplatňují základní výrazové prostředky pro sdělování. Tím vznikají různorodá představení, která žáci prezentují v našem divadle „Zámek na zámku“.