Dechový orchestr mladých

Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Tachově byl založen v roce 1976.

U zrodu orchestru stáli: tehdejší ředitel LŠU František Trobl a první kapelník Václav Hoppe spolu s učiteli dechového oddělení. Současný dirigent Josef Kadlec vede orchestr již od r. 1982.

Repertoár orchestru zahrnuje kromě pochodů, lidových, tanečních a koncertních skladeb i transkripce klasických děl a muzikálové či filmové melodie. Účast na četných soutěžních festivalech vynesla orchestru do dnešního dne řadu jak domácích, tak mezinárodních ocenění. (Praha 1997 – vítěz zlatého pásma/střední třída).

K nejúspěšnějším zahraničním vystoupením náleží koncertování při vídeňských májových oslavách, na světové výstavě EXPO 2000 Hannover, JAPAN TOUR 2008 a v neposlední řadě i koncertní zájezdy do Holandska, Francie, Chorvatska, Španělska, Itálie, Řecka či sousedního Německa.

Od roku 1992 spolupracuje s orchestrem rovněž skupina mažoretek.