Taneční obor

Zahájení výuky v r. 1975

Počet žáků:  80 – 90

Scénický tanec

Než narostou nám křídla, abychom mohli létat, nezbývá nám než tančit.

Výchova k tanci v naší „moderní“ době nabývá na novém významu pro svou schopnost probouzet, podporovat a rozvíjet ty stránky dítěte – člověka, které civilizační procesy a negativní společenské jevy potlačují.