Historie školy

Z historie umělecké školy

 • 1953 – založena Hudební škola, ředitelem jmenován Rudolf Hutta.
 • Již v roce 1947 zakoupil MNV Tachov k tomuto účelu čtyři klavíry.
 • 1959 – bylo založeno smyčcové kvarteto
 • 1960 – ustaven 16ti členný orchestr, dirigentem Josef Reyhon
 • 1961 – nový název – Lidová škola umění (LŠU), k níž byly přidruženy jako pobočky hudební školy v Plané a Boru (1. 9.1961 – 121 žáku)
 • 1962 – zahájen výtvarný obor
 • 1967 – novým ředitelem František Trobl, ve funkci byl 23 let
 • 1968 – výuka výtvarného oboru probíhá souběžně ve dvou náhradních budovách v ul. K. H. Borovského a B. Němcové
 • 1973 – uvedena do provozu škola v přírodě na Milířích – Planinka
 • 1974 – vzniká soubor „Tachovští dudáci“ složený z řad učitelů LŠU
 • 1975 – otevřeno taneční oddělení (Jena Janovská)
 • 1976 – osamostatnění pobočky v Plané – 1. května poprvé vystupuje nově založený dechový orchestr pod vedením dirigenta Václava Hoppe
 • 1976 – 1. 9. zahájena výuka ve škole v přírodě v Milířích – sledována jako experiment Výzkumného pedagogického ústavu v Praze
 • 1980 – zahájena výuka literárně dramatického oboru (Hana Sokolová)
 • 1982 – Václava Hoppe, nahrazuje u dechového orchestru Josef Kadlec
 • 1983 – 1. června slavnostní otevření LŠU v renovovaných prostorách tachovského zámku. Po 30 letech je výuka soustředěna do jedné budovy
 • 1984 – z prostředků OŠ ONV zakoupeno křídlo Petrof.
 • 1985 – první zahraniční zájezd dechového orchestru do NDR
 • 1986 – LDO ústřední kolo, ocenění za kolektivní loutkářský projev
 • 1988 – rekordní počet (6 žáků) přijatých na konzervatoř
 • 1990 – mění se název školy na Základní umělecká škola v Tachově. Ředitelkou školy se stává Hana Matušková, učitelka klavíru.
 • 1991 – I. zahraniční účast několika hráčů Dechového orchestru mladých (DOM) ve výběrovém orchestru Severobavorského hudebního spolku, zájezd DOM do Rakouska, mezinárodní houslový seminář v Milířích
 • 1992 – vystoupení žáků hudebního oboru a dechového orchestru na městských oslavách v Regensburgu, koncertní zájezd DOM do Holandska, vzniká pohybová skupina – mažoretky (Jena Janovská)
 • 1993 – do funkce ředitele školy nastupuje Josef Brabenec, LDO získal v ústředním kole ve slovesném projevu 2 ocenění
 • 1994 – zahájena výuka hry na keyboard (Vítězslav Langr), otevřena „Loutková scéna“ LDO, připojením TDS k ZUŠ vzrůstá počet žáku z 554 na 914, zámecký mlýn je elokovaným pracovištěm ZUŠ pro TDS
 • 1995 – nejvyšší počet – 917 žáků v historii školy, pravidelné pořádání školních akademií, rekonstrukce objektu školy v přírode na Milířích
 • 1996 – LDO I. místo v oblastním kole soutěže loutkářských a divadelních souborů, koncertní zájezd DOM do Francie, zájezd TDS do Švédska
 • 1997 – ZUŠ se stává od 1. ledna právním subjektem, Eva Kantnerová, žákyně Petra Mikulíka, obdržela v ústředním kole soutěže ZUŠ 2. místo ve hře na dudy, DOM vítězem „zlatého pásma“ ve střední kategorii na mezinárodní soutěži v Praze
 • 1998 – LDO získal 2 ocenění v ústředním kole za slovesný projev, DOM III. místo v ústředním kole soutěže v Kolíně, účast na národní přehlídce TO v Kutné Hoře
 • 1999 – do přízemí pořízeny vitríny pro keramické a další trojrozměrné práce žáku VO, návštěva ministra školství Eduarda Zemana v naší škole
 • 2000 – hloubková inspekce zaznamenala vysoké hodnocení úrovně vzdělávání, TO v ústředním kole nesoutěžní přehlídky ve Svitavách, TDS na festivalu v Irsku, DOM na Světové výstavě „EXPO 2000 Hannover
 • 2001 – zřizovatelem ZUŠ je od 1. 9. Plzeňský kraj, saxofonový soubor v ústředním kole soutěže čestné uznání, vernisáž výstavy VO, TDS ve Španělsku, Francii, Švýcarsku, DOM ve Španělsku, koncerty pro záchranu Jízdárny
 • 2002 – akordeonový soubor L. Pohořelého v ústředním kole soutěže na místě, TDS na festivalu v Belgii, I. místo, DOM v Chorvatsku
 • 2003 – oslava 30. výročí TDS, jeho koncertní zájezd do Jihoafrické republiky, účast DOM a mažoretek na festivalu v Itálii
 • 2004 – LDO ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ, TO přehlídky – Sušice, Karlovy Vary, Kutná Hora, TDS účinkuje při otevření Sazka Arény v Praze, DOM I. místo v krajské soutěži, mažoretky ve finále celostátní soutěže
 • 2005 – ředitelkou školy se stává Jana Válová, TO národní přehlídka v Jablonci n. N., účast na celostátní přehlídce pantomimy a pohybu v Kolíně, DOM – koncertní zájezd do Řecka a Německa, zakoupení tympánů pro DOM
 • 2006 – 8 oceněných žáků v oblastním kole soutěží ZUŠ, TO účast v národní přehlídce scénického tance, TDS zájezd do Francie a Německa, DOM výroční koncert (30 let orchestru), VO – vernisáž Paleta
 • 2007 – LDO 2. místo v krajské soutěži ZUŠ v kolektivním divadelním projevu, saxofonový kvartet 1. v krajském kole, DOM v ústředním kole
 • soutěže dech. orchestrů v Litvínově, TDS festival v Argentině a Brazílii 2008 – DOM zájezd do Japonska, TDS – Belgie, festival, TO národní přehlídka v K. Hoře, Hrajeme, tančíme, zpíváme a malujeme pro stromy – prezentace všech oborů, mažoretky na přehlídce v Poděbradech
 • 2009 – TO ústřední přehlídka scénického tance, celostátní přehlídka dětských scénických skupin, v srpnu vystoupení s I. Bittovou v zámeckém parku v Boru, TDS koncertní zájezd a účast na Světové sborové olympiádě, Čína, Shaoxing, VO – mezinárodní výtvarná soutěž
 • 2010 – TDS + DOM – Prezentační výstava města Tachov v Schönsee, DOM – ústřední kolo soutěže dech. orchestrů v Letovicích / stříbrné pásmo, DOM + mažoretky – koncertní zájezd do Itálie, LDO – 12  místění ve slovesném projevu v krajském kole soutěže + postup do ústředního kola -1 ocenění. Zakoupení nového koncertního nástroje – klavíru do koncertního sálu, Klavírní recitál Věry Müllerové, prof. sólové klavírní hry na Konzervatoři v Plzni u příležitosti křtu nového koncertního nástroje; 13 žáku výtvarného oboru na střední nebo vysoké umělecké škole
 • 2011 – DOM + mažoretky na festivalu „Zlaté trumpety“ v Praze/Sazka Aréna, koncertní zájezd DOM Chorvatsko/Korčula
 • 2012 – TO – 26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci n. Nisou / ocenění choreografie 2x Mejpl, Koncertní zájezd DOM do Řecka, od 1.9.2012– zahájení výuky dle nového Školního vzdělávacího programu v prvních a přípravných ročnících, pořízení nové vypalovací pece pro VO, nové divadelní opony pro LDO
 • 2013 – ZUŠ Tachov oslavuje 60. výročí svého založení a 30 let působení na tachovském zámku, od nového školního roku zahájena výuka hry na varhany, zakoupení varhan pro potřeby výuky, Tachovský dětský sbor oslavil 40. výročí založení sboru a také Mažoretky oslavily již 20 let své existence
 • 2014 – ZUŠ se spolu se 17 dalšími školami zapojila do projektu Plzeňského kraje „Pět řek“ – VO a LDO, uspořádala na jaře a na podzim ve spolupráci se ZUŠ v Chebu partnerské koncerty a vystoupení,TDS vystoupil u příležitosti otevření nové rozhledny v Tachově na Vysoké – 21.9.2014 a také 19.12.2014 společně s HO u příležitosti otevření prohlídkové trasy tachovského zámku
 • 2015 – TDS se zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Cante Brcelona ve Španělsku, LDO 5 ocenění v Ústředním kole soutěže ZUŠ ve slovesném projevu
 • 2016 – ZUŠ uspořádala v Boru Koncert k poctě Zdeňka Svěráka – 80 let, HO a VO se zúčastnily setkání kooperačních partnerů Welcome – Center ve Weidenu (D), TDS natočil své  4.CD a DOM oslavil 40. výročí od založení orchestru
 • 2017 – ZUŠ se zapojila do projektu nadačního fondu M. Kožené na podporu ZUŠ, celorepublikového happeningu  ZUŠ  – ZUŠ OPEN 2017, DOM pokřtil nový nástroj – zvony (nákup podpořilo Město Tachov)
 • 2018 – ZUŠ oslavila 65. výročí založení školy a zároveň se zapojila celorepublikového projektu ZUŠ OPEN 2018,  žák HO, studijního zaměření Hra na housle, Jan Moravec, se zúčastnil  jako nejmladší hráč Internationale Junge Orchesterakademie 2018,TDS oslavil 45. výročí založení sboru, VO se zapojil do projektu OC Kaskády v Tachově na výzdobu prostor  pracemi žáků ZUŠ, žáci ZUŠ L. Kosturová (LDO) a D. Kratochvíl(VO) byli na Nové scéně Divadla J.K.Tyla v Plzni za mimořádné úspěchy v soutěžích oceněni cenou hejtmana PK „Perla Plzeňského kraje“, TDS na sborovém festivalu Fundao 2018 v Portugalsku získal 2 zlatá ocenění

Založení školy + zahájení oborů:

 • 1953 – Hudební škola v Tachově
 • 1962 – zahájení VO
 • 1975 – zahájení TO
 • 1980 – zahájení LDO

Soubory:

 • 1959 – smyčcové kvarteto
 • 1960 – 16ti členný orchestr
 • 1973 – TDS
 • 1974 – Tachovští dudáci
 • 1975/6 –  Dechový orchestr
 • 1992 – pohybová skupina – mažoretky

Historie školy v přírodě na Milířích:

 • 1973 – uvedena do provozu škola v přírodě na Milířích, sledováno jako experiment VÚP v Praze
 • 1995 – rekonstrukce ve prospěch bytové jednotky
 • Z důvodu nedostatečného využívání školy v přírodě na Milířích MÚ Tachov se souhlasem ZUŠ budovu v r. 1997 prodal.