O škole

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 má ve městě Tachov dlouholetou tradici – vznikla v roce 1953.

V současné době školu navštěvuje okolo 800 žáků, kteří jsou vzděláváni ve všech 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém. Kromě Tachova škola nabízí vzdělávání žákům ve městě Bor, kde žáky probíhá vzdělávání žáků v hudebním a výtvarném oboru a také na Přimdě, kde probíhá vzdělávání žáků v hudebním oboru.

V Tachově v současné době škola působí v krásných prostorách tachovského zámku v centru města. Škola se pyšní stylovou výstavní síní v přízemí budovy, moderním tanečním sálem, výtvarným ateliérem, keramickou dílnou, divadelní scénou přizpůsobenou na loutkoherectví s mobilním hledištěm a především krásným koncertním sálem pro 100 posluchačů.  V Boru probíhá výuka v místní ZŠ a upravených prostorách MŠ, na Přimdě pak v ZŠ.

ZUŠ Tachov poskytuje vzdělávání pro talentované děti od pěti let až do dospělosti. Pro zájemce nad 18 let je organizováno studium pro dospělé. Pro mimořádně talentované žáky je možné uskutečnit tzv. rozšířené vyučování pro přípravu ke studiu ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.