Informace o vzdělávání

Výuka žáků v ZUŠ Tachov probíhá v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Vzdělávání v ZUŠ je podle věku rozděleno do několika období. Pro děti od 5 let nabízíme dvouleté přípravné studium.

Následné základní studium pro žáky od 7 let je rozděleno do dvou stupňů:

  • I. stupeň základního studia trvá 7 let
  • II. stupeň základního vzdělávání trvá 4 roky.

Pro žáky od 14 let nabízíme jednoleté přípravné studium a následné čtyřleté vzdělávání II. stupně.

Pro dospělé od 18 let nabízíme čtyřleté vzdělávání pro dospělé, které lze po absolvování libovolně opakovat v jiném studijním zaměření či oboru.

Uvedené věkové hranice jsou minimální a zároveň ideální pro daný stupeň vzdělávání.

Zahájit vzdělávání v ZUŠ se dá na základě talentových předpokladů pro studium a úspěšným vykonáním talentové zkoušky.