Úvodní strana

Informace k provozu a výuce žáků v ZUŠ Tachov od 13.9.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 8.09.2021 může škola poskytovat plně veškerou výuky prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 13.9.2021:    

 • ve školách a školských zařízení není již povinnost screeningového testování žáků
 • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů 1,5m
 • učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku 
 • roušky vůbec nemusejí nosit děti, které nezahájili povinnou školní docházku –              všude (max. do věku 6 let)
 • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
 • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy
 • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy             a dodržením hygienických pravidel do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov)
 • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy            p. školníkovi (kartičku pro vstup rodiče obdrží od třídního učitele TO)

·        Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 9.09.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení, platné a účinné od 13.9.2021

Informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-8_9_2021

Informace k provozu výuce žáků v ZUŠ Tachov od 1.9.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 27.8.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 17.08.2021 může škola poskytovat plně veškerou výuky prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 1.9.2021:    

 • žáci naší školy nemají povinnost se testovat a mohou do školy přicházet bez    nutnosti předkládat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů 1,5m
 • učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku 
 • roušky vůbec nemusejí nosit děti, které nezahájili povinnou školní docházku –              všude(max. do věku 6 let)
 • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
 • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy
 • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy             a dodržením hygienických pravidel do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov), vstup rodičům nových žáků je po dobu prvních 14 dnů nového školního roku povolen v doprovodu pedagoga až ke třídě, kde se žák vzdělává
 • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy            p. školníkovi (kartičku pro vstup rodiče obdrží od třídního učitele TO)

·        Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 1.09.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZ ČR z 27.08.2021 -ochrana úst

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-7-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-8-2021

Informace k zápisu žáků do ZUŠ Tachov od 30.8.-7.9.2021

Vážení rodiče, žáci a zájemci i výuku v naší škole,

na základě platné legislativy může zápis do školy proběhnout prezenční formou. Jediným požadavkem pro dodržení platných nařízení je, abyste měli při pohybu v naší škole zakrytá ústa, u vstupu do budovy provedli dezinfekci rukou a dodržovali rozestupy nejméně 1,5m.

Nemusíte mít s sebou žádné potvrzení či čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Zápis nových žáků bude probíhat v Tachově v budově školy na zámku ve výstavní chodbě školy. U vstupu vám poradíme kudy k zápisu. U zápisu získáte všechny další potřebné informace. Součástí zápisu je malá talentová zkouška, žáci při ní nemusejí mít zakrytá ústa.

Na odloučených pracovištích ve třídách, kde probíhá výuka žáků ZUŠ.

Již teď vám děkuji, že nám pomůžete udržet bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí pro výuku v naší škole.

Obecné informace:

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby od 7do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).  Děti do věku 6 let nemusejí mít zakrytá ústa.

Při výuce nemusejí být ústa zakryta, kromě výjimek. (viz platná legislativa). Dále se dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla dle aktuálních nařízení vlády, MZd, MŠMT, případně dalších.

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo jiných účastníků vzdělávání a zaměstnanců) do  prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a v souladu s platnou legislativou a se školním řádem ZUŠ Tachov.

Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, škola centrálně distribuované testy nedostává, není zařazena do screaningu osob k testování. Testování je povinné dle platného Manuálu Covid-19, ve znění změn předpisu, pouze pro ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 27.08.2021

Jana Válová, ředitelka školy

14-2021-01-Informace-pro-skoly-a-SZ-rezim-navratu-ze-zahranici-od-9.7.2021

priloha_938377770_2_MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani