ZUŠ TC a projekt Darujeme kroužky dětem

Vážení rodiče,

chci Vás pozdravit v novém roce 2023 a hlavně vás informovat, že naše škola po vyřízení všech administrativních záležitostí je od 23.1.2023 zaregistrována jako poskytovatel  vhodných aktivit      a vzdělávání do projektu „Darujme kroužky dětem“. Letos do projektu byly zařazeny i ZUŠ, rodiny mohou požádat ČRDM a čerpat na aktivity svých dětí dle pravidel  projektu i na aktivity či vzdělávání v naší škole. Nejnižšší cena za aktivitu je 1250,- Kč.

Bližší informace: www.darujemekrouzky.cz

Žádáme rodiče, pokud budou žádat o finanční podporu z tohoto projektu, aby neprodleně informovali vedení školy.

Děkujeme

J.Válová,

ředitelka ZUŠ Tachov

ZUŠ a projekt Darujeme kroužky dětem

Vážení,

rádi bychom vám touto cestou představili projekt „Darujeme kroužky dětem“. Projekt pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase v 2. pololetí školního roku 2022/2023, tedy i na úhradu nákladů ve vašich ZUŠ. Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dít씓příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.  

Dne 5. 1. 2023 jsme spustili výzvu na 2. pololetí školního roku. Celkem rozdělujeme částku převyšující 5 mil. Kč. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další instituce, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros a Sazka, a.s. 

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci, které budou peníze převedeny (například vaší ZUŠ).Vy následně obdržíte peníze ve formě daru, který je vázán na aktivity daného dítěte. Prostředky pak lze použít na zaplacení účastnického poplatku za dítě, členských příspěvků, nebo potřebného materiálu. Z peněz je tedy možné platit náklady na účast na hodinách v ZUŠ, dále půjčovné za hudební nástroje, soustředění, výjezdy na koncerty apod. Online systém neslouží jako rezervační systém pro účast ve vašich kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.

Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz. S registrací vám rádi rovněž pomůžeme na telefonu 773 772 202 nebo emailu info@darujemekrouzky.cz.

S pozdravem

Česká rada dětí a mládeže
Ing. Ondřej Šejtka
ředitel Kanceláře ČRDM