Whistleblowing – zveřejněno 10. listopadu 2023

Výňatek informace k naplňování zákona č. 171/2023  O ochraně oznamovatelů (dále jen Zákona).

  1. Školám, které mají do 50 fyzických osob / včetně dohodářů / se doporučuje, aby na webu uvedly, že jsou mimo působnost zákona č. 171/2023. (to je případ ZUŠ Tachov)
    Předejdou tak problémům  při hromadné robotické kontrole vyhledávání klíčových slov , proč nemají na webu uvedené jméno ochránce oznamovatelů.
  2. Nejzašší termín uveřejnění na webu školy je 15.12.2023