Úvodní slovo

Vážení rodiče, žáci, i příznivci naší školy,

v letošním školním roce slaví naše škola již 70. narozeniny, 1.9.1953 byl tehdy v Hudební škole zahájen 1. školní rok.

Letošní školní rok 2023/2024 společně zahájíme v pondělí 4.9.2023 od 14.30 hodin na nádvoří tachovského zámku. Přivítáme nejenom stávající žáky naší školy, ale také ty, kteří k nám přicházejí poprvé nebo se do naší školy ještě během zápisu žáků v září chtějí přihlásit. U zápisu do naší školy také dostanete veškeré informace k výuce a vzdělávání našich žáků.

 Těšíme se na vaši návštěvu!

V době letních prázdnin jsme za podpory města Tachov dokázali provést rozsáhlou rekonstrukci keramické dílny, renovovat chlapecké záchody v přízemí školy, vymalovat některé učebny a 1 učebna se pyšní i novým kobercem.

V letošním roce o vzdělávání vašich dětí bude pečovat 26 pedagogických pracovníků, nově v naší škole pracuje 1 vyučující sborového zpěvu a také 1 vyučující VO.  Další, neméně důležité, práce ve škole zabezpečuje ještě 6 provozních zaměstnanců.

Kromě vzdělávání žáků nás, jako každoročně, i v letošním školním roce čeká mnoho akcí, vystoupení, koncertů, divadelních představení, vernisáže výstav prací žáků VO, soutěže a přehlídky žáků ZUŠ atd.                  

Samozřejmě, že také plánujeme narozeninový koncert a vystoupení žáků k výročí školy.                                                                                                        

O všech akcích a společných setkávání vás budeme předem informovat a nabídneme i malá ohlédnutí za nimi.

Přeji hezký, klidný a úspěšný nový školní rok 2023/2024 nám všem.                                                        

                                                                                    J.Válová, ředitelka školy