Úplata za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci,

k úplatě za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2020/2021 sdělujeme tyto informace:

  • platební předpisy na úhradu úplaty za vzdělávání žáků na II. pololetí bude kancelář školy  odesílat na vámi uvedené e-mailové adresy od pondělí 25.1.2021, prosíme vás o včasnou úhradu úplaty za vzdělávání, nejpozději pak do konce termínu splatnosti – vaší vstřícnosti, podpory a pochopení v nelehké době si velmi vážíme
  • pokud v brzké době platební předpis na úhradu úplaty na II. pololetí školního roku neobdržíte, prosím, kontaktujte kancelář školy – kancelar@zustachov.cz, tel 374 722 231
  • vzdělávání v Základních uměleckých školách není povinné a není zdarma – povinnou podmínkou pro vzdělávání v ZUŠ je úhrada úplaty za vzdělávání žáků v ZUŠ, výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vždy na celý školní rok, řídí se přesně danými pravidly, její výši během školního roku nelze měnit-podrobně viz vnitřní směrnice ZUŠ Tachov o výši úplaty za vzdělávání
  • termín úhrady úplaty za vzdělávání na II. pololetí jsme vzhledem k situaci posunuli a prodloužili jsme i termín splatnosti na 1 měsíc
  • v případě, že nemůžete z objektivních příčin dodržet termín splatnosti, kontaktujte kancelář školy či vedení školy – na základě vaší žádosti vám vyjdeme vstříc-posuneme termín úhrady nebo k uhrazení nabídneme splátkový kalendář
  • žákům, kteří nemají uhrazenou úplatu za vzdělávání v ZUŠ, nemůžeme poskytovat vzdělávání
  • žáci, kteří neuhradili úplatu za vzdělávání za I. pololetí ani v domluveném prodlouženém či jiném termínu, nebudou již od 1.2.2021 žáky školy a nebude jim poskytováno vzdělávání
  • žák může být řádně odhlášen z výuky v ZUŠ Tachov vždy jen na základě písemné odhlášky pouze na konci I. pololetí či konci školního roku
  • věříme, že vše společně do budoucna zvládneme, v případě nejasností a dotazů vám rádi vše vysvětlíme a zodpovíme

V Tachově 22.1. 2021.
Jana Válová, ředitelka školy