Učitelé a pracovníci ZUŠ Tachov ve školním roce 2021/2022

ředitelka školy: Mgr. Jana Válová
zástupce ředitelky: Kadlec Josef

ekonomický úsek: Jančová Jana, Běhounková Miriam

kancelář: Charvátová Iveta F.

klavír: Humlová Ilona, Poustková Miroslava, Moravcová Michaela, Vokatá Jana, Králová Radka, Langr Vítězslav

hra na varhany: Vokatá Jana

keyboard: Kovanda Václav, Nekvapil Václav, Durkáč Miroslav, Baxa Daniel

smyčcové nástroje: Tyralík Pavel, Králová Radka

kytara: Kováčiková Jaroslava, Tyralík Pavel, Janatová Ludmila

dechové nástroje dřevěné: Roubal Václav, Nekvapil Václav, Novohradský Pavel, Cretan Kamila

dechové nástroje žesťové: Durkáč Miroslav, Kadlec Josef, Novohradský Pavel, Baxa Daniel

akordeon: Kovanda Václav

bicí nástroje: Novohradský Pavel, Durkáč Miroslav

sólový zpěv: Válová Jana, Žížková Kateřina

TDS: Brabenec Josef, Válová Jana

hudební nauka, Phv: Nekvapil Václav, Baxa Daniel,  Poustková Miroslava, Moravcová Michaela, Králová Radka

taneční obor: Dužda Michal, Francová Antonie

korepetice TO: Langr Vítězslav

výtvarný obor: Boušová Lada, Šrůtová Petra

literárně dram. obor: Novotná Martina

školník: Vanický František

provozní zaměstnanci: Pešek Ivan, Válová Marie, Krasanovská Jana