28.1.2020 – TO, Scénický tanec – Ukázková vyučovací hodina pro rodiče žáků PTV Tachov, taneční sál ZUŠ od 16.00 do 16.45 hodin