PRVNÍ ZKOUŠKY TDS

C V R Č C I    / MŠ  +  1. t ř . /

ČTVRTEK  8 . 0 9.  2 0 2 2                       1 6 . 00 – 1 6. 45 h.

P  L  A  M  Í  N  E  K  /  1. – 3.  t ř. /

Ú T E R Ý  1 3 . 0 9.  2 0 2 2                       1 5. 00 –  1 6. 30  h.                                                                                

S  L  U  N  Í  Č  K  O  / 3. – 5. t ř. /

ČTVRTEK    8 . 0 9 .  2 0 2 2                     1 4 .15 –1 5. 45 h.

H  L  A  V  N  Í    S  B  O  R

PONDĚLÍ   5 .  9 . 2 0 2 2                      1 6 . 15  –  1 7 . 45 h.

PRVNÍ VYSTOUPENÍ HLAVNÍHO  SBORU             

ČTVRTEK  1 . z á ř í  2 0 2 2   SRAZ  VE  14. 15 HOD. PŘED ZUŠ