Provoz školy a výuka od 26.4.2021

Vážení rodiče a žáci,
oznamujeme vám, že od pondělí 26.4.2021 naše škola může i nadále poskytovat v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 19.04.2021 poskytovat prezenční výuku, a to:

  • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák) + 1(učitel) – hra na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu
  • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu (žák)+1(učitel).

V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na vás i vaše děti. Přihlaste se i své děti prostřednictvím vašich třídních učitelů na námi nabízené konzultace.

Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas a třeba jen
v rámci omezeného času konzultace zazpívat, malovat, tvořit, hrát s loutkou, zatančit a potkat se tváří v tvář se svými učiteli.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 21.04.2021
Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:
Mimořádné opatření MZČR ze 19.4.2021
MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ke dni 19.4.2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani

priloha_897872268_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20.-4