Nové informace k výuce

Vážení rodiče a žáci, chceme vám sdělit nové informace k výuce. Do pátku 18.12.2020 probíhá u nás ve škole včetně odloučených pracovišť prezenční výuka žáků dle nastavených pravidel.

Od pondělí 21.12.2020 dochází k přechodu ČR do systému PES 4 a nově na pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020 jsou stanoveny MŠMT pro žáky dny prázdnin. Výuka ve školách nemůže být poskytována – viz citace níže z Usnesení vlády ze 14.12.2020.

Usnesení vlády ČR  č. 1335 ze dne 14. 12. 2020, které zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodosobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení!

Pevně doufáme, že se všichni – učitelé i žáci se sejdeme na výuce od pondělí 4.1.2021.

Mgr. Jana Válová

ředitelka ZUŠ Tachov