Moderní tanec

Mažoretky ZUŠ Tachov

Zahájení výuky v r. 1992

Počet žáků: 30

Podnětem pro založení mažoretek bylo obohacení veřejných vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov. Zpočátku v ZUŠ Tachov pracovala jen 1 skupina děvčat, ale zájem ze strany žaček postupně rostl. Za 20 let trvání prošlo tachovskými mažoretkami přes 400 dívek.

Mažoretky se pravidelně účastní vystoupení ve městě, regionu i mimo něj. Pravidelně se účastní i celorepublikového setkání mažoretek a oblastních soutěží. Díky spolupráci s DOM  mažoretky vystupovaly na tuzemských i na zahraničních zájezdech a koncertech DOM.

K největším úspěchům patří 2. a 3. místo v republikovém finále Sedmikvítku, účast v republikové soutěži mažoretek v Poděbradech (s pompomy) a 3. místo v oblastní soutěži klasická mažoretka v Kladně.

Mažoretky v současné době pracují v 5 skupinách podle. Skupiny jsou utvářeny dle věku, výšky či tanečního nadání a schopností děvčat.

Rádi přijmeme mezi sebe další dívky, kterým se líbí moderní tanec, přesný pohyb na doby a které se nebojí práce s hůlkami.