20-21.03.2020 – LDO, Krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ, Slovesný a mluvený projev, ZUŠ Domažlice