Informace ZUŠ Tachov k úplatě za vzdělávání na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a žáci,

červen je vždy měsícem, kdy je nutné pro zabezpečení celoročního provozu školy, správně nastavit úplatu za vzdělávání, dříve školné, v naší škole. Úplata je nutná součást a podmínka pro vzdělávání ve školách základního uměleckého vzdělávání, daná legislativou, musí být uhrazena, v našem případě pololetně, vždy ve splatném termínu. Úplata nerovná se cena za vyučovací hodiny, tu prostřednictvím platů učitelů hradí stát. Jak jsem vám během tohoto náročného školního roku pro nás pro všechny vysvětlovala, jsou to finance, které nutně škola pro svůj provoz a na pomůcky pro žáky potřebuje a nezíská je od svého zřizovatele, jak to znáte u jiného typu škol.

Nemohli jsme si pro výši nutných nákladů školy dovolit úplatu ponížit, ale také jsme se rozhodli nenavyšovat, tedy nezdražit. Abychom toto mohli uskutečnit, velmi nám bude v příštím školním roce bude pomáhat s financováním pomůcek pro žáky Spolek přátel ZUŠ Tachov, dále SP ZUŠ Tachov.

Co vám naše škola pro školní rok 2021/2022 může nabídnout a garantovat?

  • Úplata za vzdělávání v ZUŠ Tachov se pro nový školní rok nemění, výši úplaty držíme již 11 let!
  • HO – žáci mají v rámci úplaty zdarma možnost mít na dobu nezbytně nutnou zapůjčený některý hudební nástroj, v tomto školním roce jim SP ZUŠ uhradí i pracovní sešit na Hudební nauku či Přípravnou hudební nauku (PHV)
  • VO – nebude v příštím školním roce vybírat 250,- Kč za žáka na výtvarné pomůcky, pomůcky bude, kromě školy, částečně hradit žákům SP ZUŠ Tachov
  • LDO a TO – žákům zdarma zapůjčíme na soutěže či vystoupení kostýmy a rekvizity, žákům SP ZUŠ také částečně uhradí potřebné pomůcky na výuku
  • TO – na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení                    o vzdělávání v naší škole pro zdravotní pojišťovny, kde lze získat kompenzaci na pohybovou aktivitu dítěte až 500,-Kč!
  • DOM a TDS – zapůjčení kostýmů na vystoupení je zcela zdarma
  • Na vaši písemnou žádost vystavíme žákům potvrzení pro jakýkoliv úřad či pro nadaci, abyste mohli získat podporu na vzdělávání vašich dětí
  • Každému žáku ZUŠ spolek SP ZUŠ Tachov promine ve školní roce 2021/2022 úhradu členského příspěvku 50,-Kč


Pokud máte dotazy, neváhejte se na nás obrátit.