INFORMACE PRO ŽÁKY, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ZUŠ TACHOV – provoz školy a vzdělávání žáků

Provoz školy:

Od 14.3.2022 na základě dokumentu MŠMT – Informace ke změně MO MZD k nošení ochranného prostředku dýchacích cest, účinného od 14.3.2022, se ruší:

  •  povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorech budov, kromě výjimek
  •  povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních
  •  povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest na akcích pořádaných školou, např. koncerty, vystoupení žáků, vernisáže výstav, divadelní představení a dalších hromadných či kulturních akcí

Zároveň již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol. Je však nutné ve vztahu ke Covid-19 respektovat obecná hygienická pravidla.

Do školy by neměli přicházet nemocní nebo osoby s respiračními potížemi – týká se jak zaměstnanců školy a žáků, tak i návštěvníků akcí školy.

V Tachově 14.3. 2022 

2022_14_3-Imformace-MSMT_ZMENA-MO_NOSENI-OCHRANNEHO-PROSTREDKU