Hodnocení vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce:

Hodnocení vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. poleltí školního roku 2019/2020 bude probíhat v souladu se ŠVP ZUŠ Tachov a také v souladu s novou Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledku vzdělávání v II. pololetí škol. roku 2019/2020, platnou a účinnou od 27.4.2020. Hodnocení žáků se řídí odst. 1 výše jmenované vyhlášky.

Při hodnocení vycházíme:

  • z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy          
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Výsledek vzdělávání žáků ZUŠ Tachov za II. pololetí škol. roku 2019/2020 bude  na vysvědčení vyjádřen klasifikací. Přítomnost žáků ve škole je evidována za období povinné školní docházky od 1.2. do 11.3.2020 a také od 11.5.2020 do 12.6.2020 (datum uzavření docházky za II. pol. škol. roku) – jen u těch žáků, kteří od obnovení prezenční výuky ve škole docházeli na výuku.

Vysvědčení žáci obdrží dle pokynů svých třídních učitelů na posledních vyučovacích hodinách v týdnu od 22.6.do 26.6.2020 nebo nejpozději v pondělí 29.6. či v úterý 30.6.2020.

Absolventi školy obdrží absolventské listy na Slavnostním předávání absolventských listů ve čtvrtek 25.6.2020 od 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ Tachov.

Důležité upozornění:

Prosím, vstup  do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy, nezapomeňte na roušku. Absolventi školy, kteří nenastoupili na prezenční výuku od 11.5.2020 musejí u vstupu předat vyplněné čestné prohlášení.

V Tachově 19.6.2020, Mgr. Jana Válová, ředitelka školy