Formuláře čestného prohlášení pro Vás

Vážení rodiče a žáci,

pokud nemáte možnost si vytisknout formulář čestného prohlášení, který
je nutné odevzdat před prvním vstupem na výuky v ZUŠ od 11.5.2020, pro
vaši pomoc jsme nakopírované formuláře umístili  ve fólii  z venkovní
strany na dveře budovy školy v Tachově.

Můžete si je z fólie přijít
vyzvednout, vyplněné poté odevzdáte svým třídním učitelům před první výukou.

J.Válová, ředitelka školy