DODATEK č. 2 ke směrnici o výši úplaty na Základní umělecké škole v Tachově

ad 2) Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, stanovuji výši úplaty na školní rok 2021/2022 takto:

Úplata v ZUŠ Tachov ve školním roce 2021/2022               

Hudební obor – přípravná hudební výchova400,- Kč
Hudební obor – přípravné studium  0,5 vyučovací hodiny825,- Kč
Hudební obor – přípravné studium / skupinka 1 vyučovací hodina1000,- Kč
Hudební obor – přípravné studium 1 vyučovací hodina1650,- Kč
Hudební obor –  ročníky – individ.výuka/nástroj1650,- Kč
Hudební obor – ročníky – skup.výuka / nástroj1000,- Kč
Hudební obor –  individuální v. / sólový zpěv1650,- Kč
Hudební obor –  skupinová v. / sólový zpěv1000,- Kč
TDS –  Hlavní sbor400,- Kč
TDS – přípravné odd. Sluníčko400,- Kč
TDS – přípravná odd. Cvrčci                                    Plamínek                          300,- Kč 350,- Kč
Taneční obor – přípravné studium400,- Kč
Taneční obor – přípravné studium  II800,- Kč
Taneční obor – scénický tanec, ročníky800,- Kč
Taneční obor – moderní tanec, ročníky800,- Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium400,- Kč
Literárně dramatický obor – přípravné studium PDV II700,- Kč
Literárně dramatický obor – ročníky700,- Kč
Výtvarný obor – přípravné studium550,- Kč
Výtvarný obor – přípravné studium  II800,- Kč
Výtvarný obor – ročníky800,- Kč
Keramika – přípravné studium550,- Kč
Keramika – přípravné studium  II800,- Kč
Keramika – ročníky800,- Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium220,- Kč
Bor / Výtvarný obor – přípravné studium  II500,- Kč
Bor / Výtvarný obor – ročníky500,- Kč
  • HO – dospělí 7.200,- Kč na celé pololetí školního roku
  • Úplata se hradí na celé pololetí školního roku převodním příkazem na účet školy v termínu splatnosti.
  • Platební předpis zašle kancelář školy na uvedené e-mailové adresy zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.
  • Vyučovací hodina trvá 45 minut.
  • Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo na tel. č. 374722231, 374722098