akce ZUŠ

Zrušení lednového koncertu žáků (20.1.2022) a změna termínu koncertu únorového z 24.2. na 17.2.2022

Vážení rodiče, žáci a příznivci ZUŠ Tachov,

z organizačních důvodů se ve čtvrtek 20.1.2022 v Tachově neuskuteční Žákovský komorní koncet a zároveň  je posunut termín únorového koncertu žáků ZUŠ na 17.2.2022.

Uskutečnění akcí ZUŠ je závislé na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Děkujeme za pochopení.

Mgr.Jana Válová,

ředitelka školy

Změna termínu Vánočního koncertu TDS

Vážení žáci, rodiče a příznivci TDS,

oznamujeme vám změnu termínu pořádání našeho koncertu.

Vánoční koncert TDS a všech přípravných sborů sobota 18.12.2021 od 17.00 hodin, společenský sál MŽE Hlavní pořadatel: MKS Tachov, spolupořadatelé TDS z.s. a  ZUŠ Tachov.

Uskutečnění koncertu je závislé na aktuální epidemiologické situaci a za dodržení aktuálních nařízení vlády ČR pro pořádání kulturních akcí.

Těšíme se na vaši podporu a účast.

Doufáme, že se nám podaří vám zazpívat!

J.Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Provoz školy a výuka od 26.4.2021

Vážení rodiče a žáci,
oznamujeme vám, že od pondělí 26.4.2021 naše škola může i nadále poskytovat v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 19.04.2021 poskytovat prezenční výuku, a to:

  • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák) + 1(učitel) – hra na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu
  • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu (žák)+1(učitel).

V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na vás i vaše děti. Přihlaste se i své děti prostřednictvím vašich třídních učitelů na námi nabízené konzultace.

Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas a třeba jen
v rámci omezeného času konzultace zazpívat, malovat, tvořit, hrát s loutkou, zatančit a potkat se tváří v tvář se svými učiteli.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 21.04.2021
Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:
Mimořádné opatření MZČR ze 19.4.2021
MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ke dni 19.4.2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani

priloha_897872268_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20.-4