Změny v organizaci výuky žáků v ZUŠ

Vážení rodiče a žáci,

i naše škola v současné době v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření připravuje organizaci výuky žáků v ZUŠ od 11.5.2020 na základě usnesení jednání vlády č. 491 ze dne 30.4.2020.

Prozatím předáváme na vědomí materiál MŠMT ze dne 30.4.2020 – Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období škol. roku 2019/2020, který nastavuje podmínky a pravidla pro zajištění výuky v ZUŠ a také Čestné prohlášení, které je nezbytným dokumentem pro přijetí žáka do výuky ( vytištěný, vyplněný, ručně podepsaný originál budou žáci odevzdávat třídnímu učiteli před vstupem do výuky – scan či odeslaní na e-mailovou adresu školy nejsou vzhledem k situaci akceptovatelné).

Přítomnost žáků na výuce bude dobrovolná a stále současně budeme vést distanční vzdělávání žáků pro ty, kteří nebudou moci na výuku docházet – viz dokument MŠMT.

Vzhledem k tomu, že k nám do škol informace dorazily velmi opožděně, ještě stále zařizujeme potřebné a nutné, podrobnější informace k výuce na webových stránkách uveřejníme do konce tohoto týdne.

Děkujeme za pochopení, moc se na naše žáky těšíme.

Dodatek:

Vážení rodiče a žáci,

pokud nemáte možnost si vytisknout formulář čestného prohlášení, který
je nutné odevzdat před prvním vstupem na výuky v ZUŠ od 11.5.2020, pro
vaši pomoc jsme nakopírované formuláře umístili  ve fólii  z venkovní
strany na dveře budovy školy v Tachově. Můžete si je z fólie přijít
vyzvednout, vyplněné poté odevzdáte svým třídním učitelům před první výukou.

Mgr. Jana Válová, ředitelka školy