Zápis nových žáků pro školní rok 2020 / 2021

POKYNY K ZÁPISU DO ZUŠ TACHOV NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  1. Zápisy na nový školní rok budou probíhat ve dnech 24.6 – 26.6.2020 na zámku v Tachově i na odloučených pracovištích školy v MŠ Boru a v ZŠ na Přimdě – viz plakát.
  2. Zápisy budou probíhat prezenčně za dodržení všech ochranných a hygienických pravidel. Děti mohou mít doprovod 1 dospělé osoby (zákonný zástupce žáka).
  3. V Tachově je pro zápis určen vstup do zámku proti kašně. Na odloučených pracovištích pak hlavní vchod do budovy.
  4. Před stupem do budovy je nutné odevzdat službě Čestné prohlášení (formulář najdete na webu školy a také u vstupu), vyplňuje zákonný zástupce za sebe i své dítě, zletilý žák za sebe.
  5. Nutná je u vstupu dezinfekce rukou, u doprovázející osoby je  p o v i n n á rouška. Dítě roušku mít nemusí, taktéž pedagogové, kteří budou u zápisu, nemusejí mít roušku.
  6. U zápisu je nutné vyplnit přihlášku do ZUŠ (nutný údaj je kromě jména, narození, bydliště, kontaktu, národnosti i  RČ (povinný údaj) a zřetelně zapsaná e-mailová adresa zákonného zástupce či zletilého žáka.
  7. Součástí zápisu je i krátká talentová zkouška – viz informace k přijetí žáka do ZUŠ na webu školy.

Doplňující informace:

Z manuálu MŠMT Z 30.4.2020 vyplývá doporučení nenavštěvovat školu těm, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.

  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu  funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V Tachově 12.6.2020, Mgr. Jana Válová, ředitelka školy

Text pro budoucí žáky a rodiče:

Milí zájemci o výuku u nás v ZUŠ ve školním roce 2020/2021,těší nás váš zájem stát se žáky naší školy a všichni pedagogové  se na vás už moc těší.

Připravili jsme pro vás pokyny k zápisu, který bohužel v současné situaci bude probíhat i pro nás nestandardně, v jiných prostorech a podmínkách, ale společně určitě vše zvládneme.

Zajistíme pro vás bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí. Naši zaměstnanci a pedagogové se o vás pečlivě při zápisu postarají.

Prosím, pečlivě si pokyny pročtěte, musíme společně dodržet nařízené podmínky u zápisu a pokud si přinesete s sebou kromě dobré nálady i svoje psací potřeby, budeme rádi.

Pokud by vám termín červnových zápisů nevyhovoval, určitě budeme nové žáky do naší školy zapisovat ještě první týden v září od 1. – 4.9.2020.

Na setkání s vámi se za celý kolektiv ZUŠ Tachov těší

Mgr. Jana Válová, ředitelka školy, V Tachově 12.6.2020