Zápis nových žáků do ZUŠ v Tachově pro školní rok 2022/2023

20. – 22. června 2022 od 15.00 do 17.00 hod.

Studijní obory a zaměření

Hudební obor

Vyučované nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, klarinet, saxofon, klavír, keyboard, kytara, housle, viola, violoncello, akordeon, dudy, bicí, sólový zpěv a sborový zpěv (TDS)

Literárně dramatický obor – zaměření na loutkoherectví a inscenační tvorbu.

Výuka v LDO je založena na dramatické hře a improvizaci. Ty podněcují a posilují techniku řeči a vyjadřovací schopnosti, představivost, fantazii a myšlení, pohybovou kulturu, schopnost komunikovat i odvahu vystoupit na veřejnosti.

Taneční obor

V našem tanečním oboru jde o rytmicko pohybovou výchovu, která se především opírá o dětský smysl pro pohyb a hudební cítění, o dětskou představivost, spolupráci, fantazii, improvizaci …

Výtvarný obor

Obsahem výuky je kresba, malba, grafické techniky, práce s keramickými materiály,  modelování … 

Činnost výtvarného oboru je zaměřena na individuální tvůrčí schopnosti a estetické cítění.

Výuka v ZUŠ se dělí na přípravné studium všech oborů od dosažení věku 5 – 6 let a od 7 roků na I. a od 14 let na II. stupeň základního studia.

*  Nevyhovuje-li Vám vypsaný termín, domluvte si, prosím, náhradní přímo v ZUŠ nebo na tel. 374 722 231, 374 722 098. (ZUŠ Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov)

Zapis-ZUS-Plakat_cerven-2022