Výuka od středy 5.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám změnu, že od středy 5.5.2021 naše škola může nadále poskytovat jen v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 3.5.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 3.05.2021  prezenční výuku či konzultace ve vnitřních  i venkovních prostorách, a to:

  • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu až 3 žáci+ 1 učitel – hra      na hudební nástroje, výuka sólového zpěvu, výuka hudebních dílen a konzultace až 3 žáků současně v Hudební nauce, kde nadále probíhá ještě i distanční výuka žáků
  • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace či omezená výuka žáků již také v režimu až 3 žáci+1 učitel. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.
  • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nebudou probíhat v TO individuální konzultace.  Zastoupením je pověřen korepetitor TO. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
  • LDO – z důvodu karantény nebudou až do odvolání probíhat v LDO individuální konzultace. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
  • Dále je v ZUŠ možné poskytovat výuku či konzultace žáků ve venkovních prostorách až do velikosti skupiny 20 účastníků, ale s povinností rozestupů 1 žák na 15m2 a prokázáním se před výukou potvrzením či čestným prohlášením dle bodu č. 14 platného Mimořádného opatření MZ -viz příloha. Tento způsob výuky v současné době z důvodu počasí, možností školy, charakteru výuky a nastavení podmínek výuky v legislativě v ZUŠ Tachov nelze využít.

Testování žáků v ZUŠ ani v této fázi výuky či konzultací až do 3 žáků současně neprobíhá, testování v ZUŠ neprobíhá ani v případě využití skupinové výuky do 20 účastníků ve venkovních prostorách. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na naše žáky, Vaše děti. Stále je možné se účastnit konzultací či výuky v omezeném režimu. Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas či v rotaci výuky a konzultací dle harmonogramu, který na základě vašeho zájmu učitelé připraví, představit a zkonzultovat vaši práci.

V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 4.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 3.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 3.5.2021

mimoradne-opatreni-3.5.

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-45-final