Výuka od pondělí 3.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám, že od pondělí 3.5.2021 naše škola může i nadále poskytovat v omezeném provozu na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 26.4.2021 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 26.04.2021  prezenční výuku, a to:

  • prezenční individuální výuku v Hudebním oboru v režimu 1(žák)+ 1(učitel) – hra na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu
  • ve skupinové výuce ve všech kolektivních oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS mohou probíhat konzultace, zatím také jen v režimu 1(žák)+1(učitel). V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat dle vládních nařízení jen distanční výuka. Při konzultacích ve studijní zaměření Sborový zpěv je povolen zpěv.
  • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nebudou probíhat v TO individuální konzultace.  Zastoupením je pověřen korepetitor TO. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.
  • LDO – z důvodu karantény nebudou až do odvolání probíhat v LDO individuální konzultace. Výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Testování žáků v ZUŠ v této fázi výuky neprobíhá, testování je povinné dle Manuálu Covid-19_Testování ve školách z dubna 2021 pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k organizaci výuky a zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na vás i vaše děti. Stále je možné se účastnit konzultací. Přijďte si do učeben naší školy alespoň na krátký čas a třeba jen v rámci omezeného času konzultace potkat se tváří v tvář se svými učiteli.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 28.04.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 26.4.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ke dni 26.4.2021

uv-418-2021-MO-MZ-CR-priloha-1

priloha_900731520_0_Informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-3.5_final