T A C H O V S K Ý D Ě T S K Ý S B O R ZUŠ

T D S  PŘIJÍMÁ DO SVÝCH PŘÍPRAVEK

           CVRČCI,   PLAMÍNEK  a  SLUNÍČKO

                         (  5 leté  až  5. třídy ZŠ )

                     na školní rok  2 0 2 2 / 2 3

    NOVÉ  ZPĚVÁKY  Z TACHOVA A OKOLÍ

         ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIJÍT   ZAPSAT

                   Po  2 9. –  St  3 1 . 0 8.  a  

   Po  5. – Út   6. 0 9. 2022  v  1 5 –  1 7 . 0 0 h.  

    DO  ZÁMECKÉHO MLÝNA ( UL.  P . VELIKÉHO )