Provoz a výuka žáků od 7.12.2020

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám pro nás i vás velmi příznivou zprávu, že od pondělí 7.12.2020 na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 30.11.2020 a dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 2.12.2020 budeme moci poskytovat nadále nejenom individuální výuku, ale i skupinovou výuku žáků ve všech oborech ZUŠ – HO, VO, TO, LDO včetně TDS. Výuka bude probíhat prezenční formou distanční výuku budeme poskytovat pouze u skupin, které z organizačních důvodů budeme moci vyučovat pouze v rotaci 14 dnů. Omezení je bohužel ve velikosti skupin, můžeme vyučovat skupiny max. do 10ti žáků, proto jsme museli skupiny  s větším počtem žáků k výuce uzpůsobit povolenému limitu ve skupině.

Výuku zajistíme tak, jak je organizačně a  personálně v možnostech školy.

Zároveň vám chci poděkovat za důvěru v nás i naši školu a podporu. Těm, kdo tak ještě neučinili, připomenout, že podmínkou vzdělávání žáků v naší škole je uhrazení úplaty, tak vás prosím  o splnění  této podmínky, tak abychom všechny žáky mohli nadále vzdělávat a zajistit podmínky pro vzdělávání až do konce I. pololetí školního roku, tj. do 31.1.2021.

Organizace výuky v ZUŠ Tachov od 7.12.2020

– individuální výuka bude probíhat beze změn

– skupinová výuka bude probíhat ve všech oborech vzdělávání  dle platných rozvrhů,

   u vícepočetných skupin po jejich rozdělení dojde k rotaci skupin v blocích výuky – výuka

   každý týden či v rozmezí 14ti dnů

organizací skupin k výuce žáků byli pověřeni třídní učitelé, ti vás budou informovat

  o způsobu výuky, časovému rozvrhu výuky a také režimu prostřídání skupin žáků

– je nutné třídním učitelům dát obratem zpětnou vazbu, že se výuky zúčastníte, tím nám

  pomůžete k optimalizaci složení skupin a hladkému rozjezdu jiného systému výuky

– v budově školy i při výuce je nařízena povinnost nošení roušek či jiných ochranných

  prostředků (výjimka platí pouze pro výuku zpěvu, tance a hru na dechové nástroje)

při vstupu do budovy a před odchodem ze školy je nutné provést dezinfekci rukou

– každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (týká se hlavně žáků zpěvu, hry na

   dechové nástroje a tance)

– na výuku přicházejte včas, při pozdním příchodu není již možné výuku zajistit

– škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Pokyny k zajištění hygienických a BOZ pravidel

Informace k výuce, způsobu příchodu odchodu, dezinfekce rukou, pobytu ve třídě či v budově školy či zámeckého mlýna jsou totožné, jak bylo uvedeno v  Manuálu MŠMT, připraveného k 1.9.2020– prosím, důkladně pročtěte.

Z metodiky MŠMT vyplývá doporučení nenavštěvovat školu zejména dětem, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů:

* mají teplotu nebo jsou nemocní

* mají respirační potíže

* je jim nebo rodině nařízena karanténa

* vstup třetím osobám do budovy školy je povolen pouze v důvodných případech

    za přijetí režimových opatření minimalizující styk se žáky

* další informace viz materiály:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce

2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním

způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Jiné informace školy:

Kromě příznivé zprávy k výuce můžete i nadále sledovat na FB školy seriál „Putování kocoura Mikeše ZUŠ Tachov“ – tento týden jsme pro vás a vaše děti uveřejnili již 5. a 6. díl našeho seriálu!

Přejeme žákům příjemné pobývání u nás ve škole a klidný adventní čas!

V Tachově  3.12.2020

Jana Válová, ředitelka školy

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-07-12

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani-1

priloha_849072649_2_Pro-informaci-Mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi