Pozdrav a poděkování

Vážení rodiče a žáci,

chci vás pozdravit v tomto adventním čase, poděkovat vám za trpělivost,
pochopení, vstřícnost, respekt a podporu, bez které bychom se tento i
pro nás podivný rok neobešli.

Věci, na které jsme vy ani my nebyli zvykli, nás naučili jinak přemýšlet, jednat, hledat způsoby, jak vyučovat, více komunikovat, více propojit vazby učitel- žák -rodič, více i chránit vaše i naše zdraví. Moc nám pomáhala zpětná vazba od vás a snaha se s námi do výuky na dálku zapojit. Všechny nás to posunulo. Jsme rádi, že se k nám vrátili po delším čase odmlky a komunikace přes různá technická zařízení téměř všichni žáci, že mnohem pečlivěji a s velkým nadšením pracují a my máme z toho radost. I v této pro nás nedobré době jsme ale nepřestali být s vámi. S učiteli i vašimi dětmi se nám podařilo natočit všechny díly seriálu „Putování kocoura Mikeše po ZUŠ Tachov“ a „Zpívánek“, které máme na FB školy. Mohli jste se díky „Kocourovi“ dostat do míst ve škole, kam běžně nechodíte a něco se o nás dozvědět. I v tak krátkém čase se nám podaří dotočit i vánoční speciální díl „Kocoura“, který předáme tachovské TV a v období Vánoc vám naše děti budou tančit, zpívat a hrát pro zpříjemnění těchto svátků. Také tento díl věnujeme všem dědečkům a babičkám v Domovech pro seniory v Tachově a Kurojedech a také klientům do Domova v  Milířích, kam jej dovezeme spolu s přáníčky od dětí z výtvarného oboru školy. Společně zůstaneme společně propojeni – my, žáci, rodiče a také veřejnost. Záleží nám na tom, abychom i v příštím roce byli pospolu a přejeme si stejně jako vy – tvořit s  dětmi a vzdělávat je ve škole.

Děkujeme za podporu  v tomto roce a prosím, podpořte nás i v příštím
roce 2021!

Za všechny zaměstnance ZUŠ Tachov vám všem přejeme šťastný, klidný a ve
zdraví prožitý vánoční čas a do nového roku 2021 vám přejeme zdraví štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu a snad už i hodně uměleckých zážitků nejenom s vašimi dětmi.

J.Válová

ředitelka ZUŠ Tachov