INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Vážení rodiče a žáci,

chci vás informovat, že naše škola včetně odloučených pracovišť od 11.3.2020 až do odvolání zrušila výuku žáků na základě Mimořádného opatření MZ, také na základě informace k tomuto opatření ze strany MŠMT a na základě pokynů od zřizovatele školy – KÚPK.

Jsme v poměru s ostatními školami velkou školou, a tak respektujeme nařízení nadřízených institucí a přejeme si, abychom v naší spádové oblasti spolu s ostatními školami eliminovali riziko možnosti nákazy onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

V souvislosti s tímto na základě Mimořádného opatření MZ také rušíme veškeré akce školy, které se měly uskutečnit v měsíci březnu v naší škole či v prostorách jiných institucí –  nejenom pro povolený limit do 100 účastníků na akci, ale také v souvislosti s neprobíhající výukou a tím pádem omezenou a v současné době neuskutečnitelnou přípravou našich žáků na tyto akce.

Zároveň na základě rozhodnutí Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol ČR v souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o zákazu všech hromadných akcí nad 100 účastníků jsou prozatím pozastaveny i soutěže ZUŠ. V případě stanovení náhradních termínů naše soutěžící žáky budeme prostřednictvím jejich učitelů včas informovat.

Prozatím počítáme s přerušením výuky žáku na dobu stanovenou nadřízenými orgány. Pokud by nastala jiná, příznivější situace, ihned vás prostřednictvím našich webových stránek o zahájení výuky budeme informovat.

Děkujeme vám za pochopení.

V Tachově 11.3.2020

Mgr. Jana Válová, ředitelka ZUŠ Tachov