Informace k zápisu žáků do ZUŠ Tachov od 30.8.-7.9.2021

Vážení rodiče, žáci a zájemci i výuku v naší škole,

na základě platné legislativy může zápis do školy proběhnout prezenční formou. Jediným požadavkem pro dodržení platných nařízení je, abyste měli při pohybu v naší škole zakrytá ústa, u vstupu do budovy provedli dezinfekci rukou a dodržovali rozestupy nejméně 1,5m.

Nemusíte mít s sebou žádné potvrzení či čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Zápis nových žáků bude probíhat v Tachově v budově školy na zámku ve výstavní chodbě školy. U vstupu vám poradíme kudy k zápisu. U zápisu získáte všechny další potřebné informace. Součástí zápisu je malá talentová zkouška, žáci při ní nemusejí mít zakrytá ústa.

Na odloučených pracovištích ve třídách, kde probíhá výuka žáků ZUŠ.

Již teď vám děkuji, že nám pomůžete udržet bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí pro výuku v naší škole.

Obecné informace:

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby od 7do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).  Děti do věku 6 let nemusejí mít zakrytá ústa.

Při výuce nemusejí být ústa zakryta, kromě výjimek. (viz platná legislativa). Dále se dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla dle aktuálních nařízení vlády, MZd, MŠMT, případně dalších.

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo jiných účastníků vzdělávání a zaměstnanců) do  prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a v souladu s platnou legislativou a se školním řádem ZUŠ Tachov.

Testování žáků v ZUŠ neprobíhá, škola centrálně distribuované testy nedostává, není zařazena do screaningu osob k testování. Testování je povinné dle platného Manuálu Covid-19, ve znění změn předpisu, pouze pro ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 27.08.2021

Jana Válová, ředitelka školy

14-2021-01-Informace-pro-skoly-a-SZ-rezim-navratu-ze-zahranici-od-9.7.2021

priloha_938377770_2_MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani