Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 17.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 10.5.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace    k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 10.05.2021 může škola poskytovat výuku či konzultace ve vnitřních i venkovních prostorách takto:      

  • HO-prezenční individuální výuku v režimu až 3 žáci+ 1 učitel – hra na hudební nástroje, výuka sólového zpěvu, výuka hudebních dílen a konzultace až 3 žáků současně v Hudební nauce, kde nadále probíhá ještě i distanční výuka žáků.             Není povinnost doložení potvrzení či čestného prohlášení.
  • HO, VO, LDO, TO, TDS a DOM – ve skupinové výuce mohou probíhat konzultace či omezená výuka žáků uvnitř či ve venkovním prostoru v režimu až 3 žáci+1 učitel bez povinnosti doložení potvrzení či čestného prohlášení. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat i distanční výuka.
  • Od 17.5.2021 se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

Nově otevření prezenční výuky TO:

  • Od 17.5.2021 zahajujeme pod vedením nového pedagoga prezenční výuku či konzultace ve studijním zaměření Scénický tanec. Podrobné informace rodiče i žáci obdrží od svého třídního učitele na e-mailové adresy. Pro rychlou organizace výuky prosíme rodiče i žáky TO o potvrzení zájmu na uvedený kontakt v e-mailu obratem.

      Omezení výuky:

  • LDO – z důvodu nemoci paní učitelky není možné až do 19.5.2021 v LDO poskytnout prezenční výuku ani individuální konzultace. Výuka bude ale nadále probíhat v omezené míře distanční formou. V případě možnosti dřívějšího zahájení prezenční výuky LDO budeme rodiče i žáky informovat s předstihem.
  • Dále je v ZUŠ možné poskytovat výuku či konzultace žáků ve venkovních prostorách až do velikosti skupiny 30 účastníků, ale s povinností rozestupů 2m, plocha pro výuku 1 žák na 15m2.

    Před výukou je stanovena povinnost prokázat se potvrzením či čestným prohlášením dle bodu č. 12  Mimořádného opatření MZ ze dne 10.5.2021. Výjimku mají pouze žáci do 6 let věku, kteří se nemusejí prokazovat žádným dokladem. Tento způsob výuky lze využít jen v případě příznivého počasí, také dle charakteru výuky. Organizací výuky a předáním informací žákům a rodičům o případné výuce ve venkovních prostorech jsou pověřeni třídní učitelé.
  • Čestné prohlášení ZUŠ Tachov je k dispozici na webových stránkách www.zustachov.cz nebo u třídního učitele. Zároveň akceptujeme pro vstup na výuku potvrzení nebo čestné prohlášení z jiného školního zařízení.
  • Testování žáků v ZUŠ na výuku či konzultace až do 3 žáků současně neprobíhá, testování v ZUŠ neprobíhá ani v případě využití skupinové výuky do 30 účastníků       ve venkovních prostorách. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.

Pokyny k zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na naše žáky.

V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 12.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 7.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 10.5.2021

provoz-skol-0448-2

priloha_905926025_0_Informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnost-17.5.-k-odeslani