Informace k výuce žáků v ZUŠ Tachov od 10.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 3.5.2021 a dokumentu MŠMT “Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 7.05.2021 může škola poskytovat výuku či konzultace ve vnitřních  i venkovních prostorách takto:

  • HO – prezenční individuální výuku v režimu až 3 žáci+ 1 učitel – hra na hudební nástroje, výuka sólového zpěvu, výuka hudebních dílen a konzultace až 3 žáků současně v Hudební nauce, kde nadále probíhá ještě i distanční výuka žáků. Není povinnost doložení potvrzení či čestného prohlášení.
  • HO, VO, LDO, TO, TDS a DOM – ve skupinové výuce mohou probíhat konzultace či omezená výuka žáků uvnitř či ve venkovním prostoru v režimu až 3 žáci+1 učitel bez povinnosti doložení potvrzení či čestného prohlášení. V kolektivních oborech, až do odvolání, bude nadále probíhat i distanční výuka.
  • Dále je v ZUŠ možné nově poskytovat výuku či konzultace žáků ve venkovních prostorách až do velikosti skupiny 30 účastníků, ale s povinností rozestupů 1 žák na 15m2.
  • Je povinnost se před výukou prokázat potvrzením či čestným prohlášením dle bodu č. 14 platného Mimořádného opatření MZ ze dne 3.5.2021. Výjimku mají pouze žáci do 6 let věku, kteří se nemusejí prokazovat žádným dokladem. Tento způsob výuky  lze využít jen v případě příznivého počasí, také dle charakteru výuky. Organizací výuky a předáním informací žákům a rodičům o případné výuce ve venkovních prostorech jsou pověřeni třídní učitelé.

Omezení výuky:

  • TO – z důvodu nemoci paní učitelky nemohou probíhat v TO individuální konzultace ani výuka. Výuka bude nadále probíhat distanční formou. Otevření prezenční výuky pod vedením tanečního pedagoga organizujeme od pondělí 17.5.2021. O organizaci výuky nebo v případě možného dřívějšího zahájení prezenční výuky budeme žáky i rodiče včas informovat.
  • LDO – z důvodu nemoci paní učitelky není možné až do 19.5.2021 v LDO poskytnout prezenční výuku ani individuální konzultace. Výuka bude ale nadále probíhat v omezené míře distanční formou. V případě možnosti dřívějšího zahájení prezenční výuky LDO budeme rodiče i žáky informovat s předstihem.

Testování žáků v ZUŠ na výuku či konzultace až do 3 žáků současně neprobíhá, testování v ZUŠ neprobíhá ani v případě využití skupinové výuky do 30 účastníků ve venkovních prostorách. Testování je stále povinné dle Manuálu Covid-19 “Testování ve školách“, ve znění změn předpisu, pouze pro všechny zaměstnance školy.

Čestné prohlášení – připravujeme pro vás a pro zjednodušení přístupu na výuku vlastní dokument, který bude od 10.5.2021 ke stažení na našich webových stránkách

Pokyny k zajištění hygienických pravidel včetně BOZ z informací ředitelky školy z 8.4.2021 zůstávají nadále platné a beze změn.

Těšíme se na naše žáky, Vaše děti.  Zásadnější uvolnění v případě příznivé pandemické situace pro potřeby naší výuky očekáváme od 17.5.2021.

V případě dalších změn vás budeme neprodleně informovat.

V Tachově 7.05.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZČR ze 3.5.2021

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení ze dne 7.5.2021

mimoradne-opatreni-3.5.-1

priloha_904587480_0_Informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_final-k-odeslani