Informace pro rodiče

Jarní prázdniny

Od pondělí 7.3.2022 do pátku 11.3.2022 na základě dokumentu MŠMT – Organizace školního roku 2021/22 jsou stanoveny Jarní prázdniny.

V tyto dny v ZUŠ Tachov nebude probíhat výuka.

Mgr. Jana Válová
ředitelka ZUŠ Tachov

Pololetní prázdniny

Na pátek 4.2.2022 na základě dokumentu MŠMT – Organizace školního roku 2021/22 jsou stanoveny Pololetní prázdniny.

V tento den v ZUŠ Tachov nebude probíhat výuka.

Mgr. Jana Válová, ředitelka ZUŠ Tachov

Zrušení lednového koncertu žáků (20.1.2022) a změna termínu koncertu únorového z 24.2. na 17.2.2022

Vážení rodiče, žáci a příznivci ZUŠ Tachov,

z organizačních důvodů se ve čtvrtek 20.1.2022 v Tachově neuskuteční Žákovský komorní koncet a zároveň  je posunut termín únorového koncertu žáků ZUŠ na 17.2.2022.

Uskutečnění akcí ZUŠ je závislé na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Děkujeme za pochopení.

Mgr.Jana Válová,

ředitelka školy

INFORMACE PRO ŽÁKY, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ A ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ TACHOV

Provoz školy, vzdělávání, úplata, přijímání nových žáků

Provoz školy:

Provoz školy se od 3.1.2022 se stále řídí nastavenými pravidly z 22.11.2021.

Úplata za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2021/2022:

Platební předpisy na úhradu úplaty za vzdělávání(školného)kancelář školy odeslala již 10.12.2021 na vámi uvedené e-mailové adresy.  Pokud jste platební předpis neobdrželi, kontaktujte prosím obratem kancelář školy -374 722 231 (odpolední hodiny), kancelar@zustachov.cz  nebo svého třídního učitele.

Vzdělávání žáků:

Na konci I. pololetí škol. roku žáci I. a II. stupně vzdělávání obdrží Výpis vysvědčení, žáci přípravného studia (věk 5,6 nebo 14 let) nejsou hodnoceni, ti obdrží Potvrzení o studiu až na konci školního roku.

Přijímání nových žáků: 

Od 1.2.2022 můžeme na neobsazená či uvolněná místa v naší škole přijmout nové žáky. V případě zájmu o vzdělávání, prosím, kontaktujte vedení školy nebo kancelář školy – rádi vám poradíme a domluvíme společně vše potřebné pro přijetí do naší školy.

Kontakt: 374722231, 374722098

V Tachově 5.1. 2022                                                               

Mgr. Jana Válová
Ředitelka ZUŠ Tachov