23. února 2023 Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR

Na Základní umělecké škole v Tachově se uskutečnilo dne 23. února 2023 Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2022/2023 v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Za ZUŠ Planá se soutěže zúčastnily dva soubory: Trio příčných fléten (Eliška Holoubková, Marie Praizlerová, Kateřina Zahrádková) a duo zobcových fléten (Veronika Šteflová, Kateřina Šteflová).

Oba soubory připravila paní učitelka Eva Princová.

Za ZUŠ Tachov soutěžila dvě klarinetová tria pana učitele Václava Roubala: (Jan Černý, Eliška Merglová, Kateřina Kučerová) a (Viktorie Lorencová, Karel Kučera, Adéla Deverová). 

Porota, ve složení: Jiří Smitek – předseda, členové Mgr. Petr Čech a Zdeňka Horská. Tajemník poroty Daniel Baxa, Dis. 

Porota se shodla, že všechny čtyři soubory získávají 1. místa s postupem do Krajského kola, které se bude konat ve dnech 11. a 12. března 2023.