13.2.2020 Klavírní soutěž – Okresní kolo v ZUŠ Tachov

Ve čtvrtek 13.2.2020 se v ZUŠ Tachov konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Organizátorem OK soutěže bylo DDM v Tachově, garantem ZUŠ Tachov. V koncertním sále ZUŠ se sešli žáci ZUŠ z Tachova, Plané u M.Lázní a Stříbra. Žáci soutěžili celkem v 7 kategoriích a všech 11 žáků získalo od poroty ocenění. Ze ZUŠ Tachov 3 žáci získali 1. cenu a 1 žák 3. cenu, ze ZUŠ ve Stříbře získali  4 žáci 1. cenu a  1 žák 2. cenu a žáci ze ZUŠ v Plané získali 1. a 2. cenu.

Výkony žáků posuzovala odborná porota. Porotci do Tachova přijeli ze ZUŠ ve Kdyni, Chebu a Přeštic. Okres Tachov v krajském kole budou reprezentovat Vít Valenta a Eliana Möllerová ze ZUŠ ve Stříbře a David Kratochvíl a Sibyla Řezníčková ze ZUŠ Tachov – ti se zároveň stali absolutními vítězi soutěže. David Kratochvíl také navíc získal ještě speciální ocenění poroty za provedení skladby L. van Beethovena. Krajské kolo soutěže ZUŠ se bude konat v březnu v Plzni.

Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a také blahopřejeme všem k dosaženým  úspěchům! Poděkování patří také všem pedagogů za přípravu žáků na soutěž.
J.Válová