Mimořádné opatření (18.9.2020)

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k tomu, že se začala legislativa velmi rychle měnit a vzhledem k tomu, že máme ještě před sebou víkend, kdy se také mnohé může změnit, sděluji  pro vás dnes jen zásadní informace:

  • v příštím týdnu výuka žáků v ZUŠ Tachov včetně odloučených pracovišt bude probíhat beze změn, tedy vyučujeme ve všech oborech a studijních zaměřeních školy (tzn.i zpěv, tanec, hru na dechové nástroje…)
  • budeme se nadále řídit Mimořádným opatřením MZČR a všemi platnými ustanoveními, platnými pro školy
  • budeme dodržovat maximální hygienická pravidla a ochranu zdraví nás všech, prosím, dodržujte je spolu s námi
  • stále platí, že nemůžeme vyučovat žáky s respiračními onemocněními, rýmou ani kašlem
  • roušky musejí mít žáci, zaměstnanci i pedagogové školy ve všech společných prostorách, ve třídách v souladu s nařízeními, bez roušek pouze uvedené výjimky
  • vás rodiče prosím, abyste do školy vstupovali vždy s rouškou či zakrytým obličejem a jen do vymezených prostor na nezbytně nutnou dobu -přivedení a vyzvednutí svého dítěte
  • rodiče, prosím, vybavte do naší školy své děti rouškou a řiďte se pokyny třídního učitele nebo kterékoliv zaměstnance školy – rádi vám pomůžeme se zorientovat v pravidlech dle nových informací z MŠMT či MZČR

Hezký víkend a hodně zdraví přeje

J.Válová, ředitelka školy

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani