INFORMACE PRO ŽÁKY, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ A ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ TACHOV

Provoz školy, vzdělávání, úplata, přijímání nových žáků

Provoz školy:

Provoz školy se od 3.1.2022 se stále řídí nastavenými pravidly z 22.11.2021.

Úplata za vzdělávání na II. pololetí školního roku 2021/2022:

Platební předpisy na úhradu úplaty za vzdělávání(školného)kancelář školy odeslala již 10.12.2021 na vámi uvedené e-mailové adresy.  Pokud jste platební předpis neobdrželi, kontaktujte prosím obratem kancelář školy -374 722 231 (odpolední hodiny), kancelar@zustachov.cz  nebo svého třídního učitele.

Vzdělávání žáků:

Na konci I. pololetí škol. roku žáci I. a II. stupně vzdělávání obdrží Výpis vysvědčení, žáci přípravného studia (věk 5,6 nebo 14 let) nejsou hodnoceni, ti obdrží Potvrzení o studiu až na konci školního roku.

Přijímání nových žáků: 

Od 1.2.2022 můžeme na neobsazená či uvolněná místa v naší škole přijmout nové žáky. V případě zájmu o vzdělávání, prosím, kontaktujte vedení školy nebo kancelář školy – rádi vám poradíme a domluvíme společně vše potřebné pro přijetí do naší školy.

Kontakt: 374722231, 374722098

V Tachově 5.1. 2022                                                               

Mgr. Jana Válová
Ředitelka ZUŠ Tachov