Informace pro rodiče a žáky o provozu a režimu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

chci vás informovat, že naše škola včetně odloučených pracovišť od 14.10.2020 až do odvolání      je povinna na  základě Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12.10.2020 zrušit veškerou prezenční výuku žáků. Škola v tomto období bude nadále poskytovat distanční výuku žáků kromě stanovených dnů volna a prázdnin MŠMT. V souvislosti s tímto a také s Usnesením vlády ČR č.1021 ze dne 12.10.2020 také rušíme veškeré akce školy, které se měly uskutečnit v měsíci říjnu v naší škole či v  prostorách jiných subjektů.

Počítáme se zrušením prezenční výuky žáků jen na dobu stanovenou nadřízenými orgány. Pokud by nastala jiná, příznivější situace, ihned vás prostřednictvím našich webových stránek a face booku     o zahájení a režimu výuky budeme informovat.

Režim a provoz školy:

14.10. – 23.10. 2020 – Distanční výuka žáků

26.10. a 27.10. 2020 – Dny volna, stanovené MŠMT, distanční výuka žáků neprobíhá

28.10. 2020              – Státní svátek ČR

29. a 30.10. 2020     – Podzimní prázdniny, stanovené MŠMT, distanční výuka žáků neprobíhá

Předpokládaný termín zahájení výuky v režimu dle nařízení nadřízených orgánů je pondělí 2.11.2020.

Jednáme na vyšší úrovni o tom, že i naše škola je schopna spustit nejenom individuální výuku, ale

 i směnný provoz tříd a skupin, zajistit a respektovat všechna hygienická opatření a nařízení, tak jako doposud.

Současná situace nás, jako vás, netěší.

Děkujeme vám za pochopení.

 V Tachově 13.10. 2020                                                                Mgr. Jana Válová

                                                                                                   ředitelka ZUŠ Tachov

2020-Krizova-opatreni-12.10.2020sb166-20