Informace k provozu výuce žáků v ZUŠ Tachov od 1.9.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 27.8.2021 a dokumentu MŠMT“ Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 17.08.2021 může škola poskytovat plně veškerou výuky prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 1.9.2021:    

  • žáci naší školy nemají povinnost se testovat a mohou do školy přicházet bez    nutnosti předkládat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů 1,5m
  • učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku 
  • roušky vůbec nemusejí nosit děti, které nezahájili povinnou školní docházku –              všude(max. do věku 6 let)
  • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
  • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy
  • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy             a dodržením hygienických pravidel do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov), vstup rodičům nových žáků je po dobu prvních 14 dnů nového školního roku povolen v doprovodu pedagoga až ke třídě, kde se žák vzdělává
  • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy            p. školníkovi (kartičku pro vstup rodiče obdrží od třídního učitele TO)

·        Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 1.09.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

Mimořádné opatření MZ ČR z 27.08.2021 -ochrana úst

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-7-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-8-2021