Informace k provozu a výuce žáků v ZUŠ Tachov od 22.11.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne18.11.2021 může škola stále plně poskytovat veškerou výuku prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 22.11.2021:    

 • ve školách a školských zařízení je, až na výjimky, stanovena povinnost screeningového testování žáků, (žáci ZUŠ mají udělenu výjimku)
 • nově je zaměstnavateli stanovena povinnost testování zaměstnanců Ag testy, kteří nejsou očkovaní nebo neuplynula 14 denní lhůta od ukončeného očkování nebo jsou pouze po první dávce očkování nebo uplynula ochranná lhůta od prodělané nemoci a kteří nepodléhají uděleným výjimkám, platnost testu je 7 dní
 • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů min. 1,5m
 • očkovaný učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku (do 50 žáků při vzdělávání)
 • neočkovaný učitel, až na výjimky, musí nosit ochranu úst i po celou dobu výuky (výjimka: lékařské potvrzení, výuka zpěvu, hry na dechové nástroje a výuka tance), akceptovaná ochrana úst je i ochranný štít při odstupu 1,5 m
 •  povinnost mají používat ochranný prostředek úst a nosu děti, žáci, studenti  při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů, tj. výjimka z povinného nošení ochranného prostředku je podmíněna i maximálním počtem přítomných na vzdělávání, a to 50 dětí (týká se i žáků přípravných tříd -PS, do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či jiné osoby, přítomné na vzdělávání -např. lektor)
 • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
 • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy             a dodržením hygienických pravidel jen na nezbytně nutnou dobu, a to jen do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov)
 • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy            p. školníkovi
 • do školy stále není povolen vstup nemocným osobám a žákům, zejména s respiračním onemocněním a onemocněním dýchacích cest
 • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy

Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání

Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 22.11.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení, platné a účinné od 18.11.2021

INFORMACE-PRO-SKOLY-A-SKOLSKA-ZARIZENI-S-UCINNOSTI-OD-22.-LISTOPADU-2021