Informace k provozu a výuce žáků v ZUŠ Tachov od 15.11.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 10.11.2021 může škola stále plně poskytovat veškerou výuku prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 15.11.2021:    

  • ve školách a školských zařízení není, až na výjimky, povinnost screeningového testování žáků
  • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů 1,5m
  • očkovaný učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku (nově do 50 žáků při vzdělávání)
  • neočkovaný učitel, až na výjimky, musí nosit ochranu úst i po celou dobu výuky (výjimka: lékařské potvrzení, výuka zpěvu, hry na dechové nástroje a výuka tance), akceptovaná ochrana úst je i ochranný štít při odstupu 1,5 m
  • nově nastává změna v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu u dětí, žáků, studentů   při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů, tj. výjimka z povinného nošení ochranného prostředku je nově podmíněna i maximálním počtem přítomných na vzdělávání, a to 50 dětí (týká se i žáků přípravných tříd -PS, do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či jiné osoby, přítomné na vzdělávání -např. lektor)
  • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
  • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy a dodržením hygienických pravidel do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov)
  • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy            p. školníkovi
  • do školy stále není povolen vstup nemocným osobám a žákům, zejména s respiračním onemocněním a onemocněním dýchacích cest
  • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy

Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 12.11.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení, platné a účinné od 10.11.2021

MZDR – Mimořádná opatření ze dne 10.11.2021 č.1000 a č.1001

priloha_966235279_0_INFORMACE-PRO-SKOLY-A-SKOLSKA-ZARIZENI-S-UCINNOSTI-OD-15.-LISTOPADU-2021

testovani-v-zarizenich-socialni-pece-cele-zneni-1000

ochrana-dychacich-cest-cele-zneni-1001