Informace k provozu a výuce žáků v ZUŠ Tachov od 1.11.2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol a školských zařízení“ ze dne 25.10.2021 může škola stále poskytovat plně veškerou výuky prezenční formou.

Informace k v provozu školy od 1.11.2021:    

  • ve školách a školských zařízení není, až na výjimky, povinnost screeningového testování žáků
  • vstup do školy a pohyb ve společných prostorách školy stále zůstává s přikrytými ústy – respirátorem či rouškou (školou povinní žáci 6-14- let rouška, od 15 let respirátor), zaměstnanci -respirátor a dodržováním rozestupů 1,5m
  • očkovaný učitel ani žák nemusejí při výuce používat ochranu úst – respirátor ani roušku
  • nově – neočkovaný učitel, až na výjimky, musí nosit ochranu úst i po celou dobu výuky (výjimka: lékařské potvrzení, výuka zpěvu, hry na dechové nástroje a výuka tance), akceptovaná ochrana úst je i ochranný štít při odstupu 1,5 m
  • roušky vůbec nemusejí nosit děti, které nezahájili povinnou školní docházku – všude (max. do věku 6 let)
  • pokud někteří z výše jmenovaných (žáci, rodiče, zaměstnanci školy) splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochrany úst, musejí škole doložit potvrzení od lékaře v souladu s platnou legislativou
  • žáci, rodiče i zaměstnanci školy také musejí dodržovat pravidla pro návrat z dovolených či cest do zahraničí zpět do ČR, vždy dle platné legislativy
  • vstup rodičům či doprovázejícím osobám žáků je povolen se zakrytými ústy a dodržením hygienických pravidel do vstupní chodby školy-šatny školy (v souladu se Školním řádem ZUŠ Tachov)
  • v souladu se ŠŘ ZUŠ Tachov je povolen vstup i rodičům (zakrytá ústa – respirátor) předškolních žáků TO – PTV za doprovodu pedagoga až do šatny TO k převléknutí dětí na výuku a zpět z výuky na základě předložení kartičky u vstupu do školy p. školníkovi (kartičku pro vstup rodiče obdrží od třídního učitele TO)

Žákům a dalším osobám, které nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit vstup do školy, žákům účast na vzdělávání.


Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy.

V Tachově 31.10.2021

Jana Válová, ředitelka školy

Přílohy:

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení, platné a účinné od 25.10 a 1.11.2021

MZDR – Mimořádné opatření ze dne 20.10.2021

Informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25.10.2021-a-1.11.2021-final

Mimoradne-opatreni-–-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021-do-odvolani